ENDERU
Foto z firem našich klientů
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

Navigace

 

Vyhledávání

PRODUKTIVITA.CZ - Ing. Otakar Ježek

Pomáháme našim klientům vydělávat peníze, a to dnes i v budoucnosti.

Zaměřujeme se na zvyšování produktivity ve všech druzích průmyslových procesů, jako jsou výroba dílů a montáže v kusové i sériové výrobě, kontinuální výroba a trvale běžící zařízení, údržba strojů a zařízení, logistické procesy, dílenské řízení, podnikové systémy trvalého zlepšování.

Máme dlouholeté zkušenosti (od r.1998) s užitím metod průmyslového inženýrství (PI) ve velmi širokém spektru průmyslových oborů - od oceláren po výrobu léků - ve firmách všech velikostí. Od roku 2010 působíme i v Ruské federaci.

Přínosy, kterých dosahujeme, vyžadují jen minimální náklady a jsou velmi dobře prokazatelné. 


Aktuality

30.12.2014

Zdokonalení systému řízení jakosti

Systém řízení jakosti v závodě našeho klienta trpěl řadou nedostatků, které značně snižovaly jeho výkonnost a spolehlivost a byly příčinou značných vícenákladů. Cílem projektu bylo na základě zevrubné revize realizovat potřebná zlepšení v jednotlivých článcích systému řízení jakosti a tím zavést a zajistit trend stálého meziročního snižování nákladů na neshodnou produkci. Naším úkolem bylo metodicky podporovat pracovníky při tvorbě koncepčních řešení, moderovat workshopy určené k řešení jednotlivých problémů a pomáhat při řízení projektu.

 
21.10.2014

Trénujete trenéry průmyslového inženýrství?

Nabízeli jste někdy „ okleštěný trénink“ metod průmyslového inženýrství, tzn. třeba školení nositelů – několika THP na úseku?

 
 

Běžící projekt: Zavedení 1. kroku metody Pět S

Celkový pohled do výrobních prostor

Pořádek, racionální organizace procesů a disciplína pracovníků jsou základními podmínkami produktivního výrobního systému.

Náš klient - výrobce kabelů pociťoval právě v tomto směru jistý dluh, a proto se rozhodl pro zavedení prvního kroku metody Pět S na třech významných pracovištích. Projekt je rozplánován do 3 měsíců, po jejich uplynutí počítá s postupným rozšířením na ostatní pracoviště podniku. Nejdůležitější kapitolou projektu není vyčištění a uspořádání pracoviště, zavedení standardů a zlepšení disciplíny při jejich dodržování. To v rámci metody Pět S dělá každý. Za hlavní obsah tohoto projektu považujeme rozběh tzv. "nástrojů trvalého udržení". Absence těchto nástrojů a postupů bývá nejčastější příčinou, proč v mnohých firmách po vynaložení značného úsilí na zavedení potřebných změn a zlepšení dochází k postupnému zhoršování stavu a nakonec úplnému selhání zavedeného systému. Tento projekt a jak doufáme, i další pokračování spolupráce považujeme za příležitost opětného prokázání dlouhodobé účinnosti našich postupů a metodiky k prospěchu našich klientů.

Ilustrační foto

 
Ing. Otakar Ježek © 2006
tel.: 602 439 896 | e-mail: jota@produktivita.cz | www.produktivita.cz
load