ENDERU
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

Navigace

 

Vyhledávání

Lean Layout

Nejste spokojeni s uspořádáním vašich pracovišť? Existují na nich neurovnané hmotné toky, zbytečná manipulaci, přecházení pracovníků a jiné příznaky plýtvání? Zavádíte novou výrobu, měníte skladbu a počty výrobků, jejich velikosti nebo technologii? Stěhujete výrobu, chcete včlenit do výroby nové stroje, změnili jste způsob manipulace s hmotnými prvky procesů?

Metoda Lean Layout vám umožní realizovat štíhlé pracoviště (tj. pracoviště, na kterém byly omezeny prvky plýtvání) !

Metoda Lean Layout (LL) je založena na principech :

  • Úsporné hmotné toky buď v rámci celé firmy nebo jednotlivých pracovišť vznikají na základě podrobné analýzy sadou ověřených nástrojů.
  • Navrhování úsporných pracovišť se opírá o "zlaté" zásady LL.
  • Detailní uspořádání pracoviště je vytvářeno týmem pracovníků, kteří na něm pracují s podporou moderních grafických nástrojů.
  • Produkční systém firmy i jednotlivá pracoviště jsou navrhována a zlepšována komplexně, tj. s využitím i dalších metod průmyslového inženýrství, např. Rychlá změna (SMED), Vizuální řízení, Kanban, MOST, ..

Výsledek zavedení metody Lean-Layout:

Nové prostorové uspořádání v rámci celé firmy a jejích částí až po jednotlivá technologická pracoviště. Sem patří např. nové rozmístění provozů, výrobních a montážních linek, buněk a jednotlivých technologických pracovišť.

Změna a zavedení nových plynulých hmotných toků materiálu, polotovarů a finálních výrobků a omezení a racionalizace zásob, úspora ploch a omezení zbytečné manipulace.

Zavedení dílenského řízení pomocí jednoduchých fyzických prostředků a pravidel, které vyžaduje jen minimum řídících zásahů ze strany vedoucích pracovníků.

Zvýšení pružnosti výrobního systému, zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení produktivity.

1.3.2010 9:31:27 | přečteno 12056x | NooXy
 

Právě probíhá

V této době se nám náhodou sešly dva velmi podobné projekty, jejichž cílem je

  • zkrácení průběžné doby zakázek,
  • omezení zásob nedokončené výroby,
  • racionalizace hmotných toků,
  • zavedení dílenského řízení kombinací  Kanbanu a klasického plánování pomocí MRP systému.

Každý z těchto dvou projektů, přestože se v mnohém shodují, vyžaduje přizpůsobení místním podmínkám tak, aby řadoví i vedoucí pracovníci byli schopni reálně v rámci nových řešení pracovat a tato řešení znamenala pro ně skutečné ulehčení jejich práce. V obou případech postupujeme tempem, které je přizpůsobeno možnostem firmy přijímat změny a zvykat si na nové postupy, jinak hodnotit stávající realitu a vidět možnosti zlepšení, kde dosud vidět nebyly. Vedením projektů zároveň nenásilně učíme zejména pracovníky střední úrovně řízení novým metodám, předáváme jim znalosti a zkušenosti a ani sami neodcházíme s prázdnou. Každý takový projekt obsahuje řadu nových řešení, které jsou obohacením šedivé teorie a pomáhají nám při nacházení nových přístupů u dalších našich klientů.

 
Ing. Otakar Ježek © 2006
tel.: 602 439 896 | e-mail: jota@produktivita.cz | www.produktivita.cz
load