ENDERU
Foto z firem našich klientů
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

Navigace

 

Vyhledávání

Lean Layout

Nejste spokojeni s uspořádáním vašich pracovišť? Existují na nich neurovnané hmotné toky, zbytečná manipulaci, přecházení pracovníků a jiné příznaky plýtvání? Zavádíte novou výrobu, měníte skladbu a počty výrobků, jejich velikosti nebo technologii? Stěhujete výrobu, chcete včlenit do výroby nové stroje, změnili jste způsob manipulace s hmotnými prvky procesů?

Metoda Lean Layout vám umožní realizovat štíhlé pracoviště (tj. pracoviště, na kterém byly omezeny prvky plýtvání) !

Metoda Lean Layout (LL) je založena na principech :

  • Úsporné hmotné toky buď v rámci celé firmy nebo jednotlivých pracovišť vznikají na základě podrobné analýzy sadou ověřených nástrojů.
  • Navrhování úsporných pracovišť se opírá o "zlaté" zásady LL.
  • Detailní uspořádání pracoviště je vytvářeno týmem pracovníků, kteří na něm pracují s podporou moderních grafických nástrojů.
  • Produkční systém firmy i jednotlivá pracoviště jsou navrhována a zlepšována komplexně, tj. s využitím i dalších metod průmyslového inženýrství, např. Rychlá změna (SMED), Vizuální řízení, Kanban, MOST, ..

Výsledek zavedení metody Lean-Layout:

Nové prostorové uspořádání v rámci celé firmy a jejích částí až po jednotlivá technologická pracoviště. Sem patří např. nové rozmístění provozů, výrobních a montážních linek, buněk a jednotlivých technologických pracovišť.

Změna a zavedení nových plynulých hmotných toků materiálu, polotovarů a finálních výrobků a omezení a racionalizace zásob, úspora ploch a omezení zbytečné manipulace.

Zavedení dílenského řízení pomocí jednoduchých fyzických prostředků a pravidel, které vyžaduje jen minimum řídících zásahů ze strany vedoucích pracovníků.

Zvýšení pružnosti výrobního systému, zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení produktivity.

1.3.2010 9:31:27 | přečteno 15960x | NooXy
 

Běžící projekt: Zavedení 1. kroku metody Pět S

Celkový pohled do výrobních prostor

Pořádek, racionální organizace procesů a disciplína pracovníků jsou základními podmínkami produktivního výrobního systému.

Náš klient - výrobce kabelů pociťoval právě v tomto směru jistý dluh, a proto se rozhodl pro zavedení prvního kroku metody Pět S na třech významných pracovištích. Projekt je rozplánován do 3 měsíců, po jejich uplynutí počítá s postupným rozšířením na ostatní pracoviště podniku. Nejdůležitější kapitolou projektu není vyčištění a uspořádání pracoviště, zavedení standardů a zlepšení disciplíny při jejich dodržování. To v rámci metody Pět S dělá každý. Za hlavní obsah tohoto projektu považujeme rozběh tzv. "nástrojů trvalého udržení". Absence těchto nástrojů a postupů bývá nejčastější příčinou, proč v mnohých firmách po vynaložení značného úsilí na zavedení potřebných změn a zlepšení dochází k postupnému zhoršování stavu a nakonec úplnému selhání zavedeného systému. Tento projekt a jak doufáme, i další pokračování spolupráce považujeme za příležitost opětného prokázání dlouhodobé účinnosti našich postupů a metodiky k prospěchu našich klientů.

Ilustrační foto

 
Ing. Otakar Ježek © 2006
tel.: 602 439 896 | e-mail: jota@produktivita.cz | www.produktivita.cz
load