Jak vyjasnit potřeby firmy a vytvořit zadání projektu?

20.12.2019

Na úplném začátku musí existovat ve vašich procesech něco, co vám vadí. Od korektní odpovědi na tuto otázku lze odvodit zadání počínaje drobným vylepšením až po zásadní změnu výrobního systému. 

Každý odpovědný manager v průmyslové firmě se občas zamýšlí nad zlepšováním. Zde je návod, jak uspořádat úvahy na toto téma.

  1. Neklaďte si otázku "Jakými postupy (metodami PI) zlepšit naše procesy?", ale "Co nám vadí, s jakými výsledky nejsme spokojeni?", tedy popište nežádoucí následky, o jejichž odstranění vám jde.
  2. Odtud není daleko k formulaci toho, o jaký druh nebo rozsah zlepšení procesů usilujete. Zde je důležité odpovědět na otázky "Jaký užitek firma potřebuje? Jaký by byl rozsah užitku, který by nás v první fázi uspokojil?". Podle mých zkušeností dokáže management většiny firem na tyto otázky odpovědět velmi dobře.
  3. V dalším stupni uvažování si realisticky odpovězte na otázku "Jsou pracovníci naší firmy schopni v rozumné době v uspokojivé míře dosáhnout potřebných užitků?". Pokud vaše odpověď je pozitivní, nemáte žádný problém. V opačném případě je nutné sáhnout po dodatečném zdroji, kterým je externí průmyslový inženýr s odpovídajícími zkušenostmi.
  4. V této situaci věci nejlépe posloužíte, pokud to, k čemu jste dospěli v předchozích bodech, mi jménem vaší firmy zašlete na adresu jota@produktivita.cz. Vaše informace mi pomůže vytvořit si co nejvěrnější obrázek o vašich potřebách již od počátku.
  5. Následovat bude další logický krok - domluvíme se na vhodném termínu mé návštěvy u vás, při které vyjasníme si vše, oč usilujete při zlepšování procesů.

Avšak i v případě, že z jakýchkoli důvodů vám tento postup nevyhovuje, se velmi rád s vámi setkám a pokusím se pro vás udělat něco užitečného.