Prohlídka podobné firmy

08.12.2019

Znáte podobnou firmu, kde jim funguje průmyslové inženýrství?

Lidé někdy kladou otázku, zda existuje nějaká firma, stejná jako je ta jejich, kde mají zavedeny metody průmyslového inženýrství, to by je prý přesvědčilo, že má cenu se věcí zabývat.

Odpověď zní nikoli, stejná firma, ale se zavedeným průmyslovým inženýrstvím jinde neexistuje. Vynechávám případy, kdy se za touto otázkou skrývá neochota něco nového se učit a něco měnit.

Jet se někam podívat nikdy nemůže škodit, ale obecně nedoporučuji hledat tímto způsobem řešení vlastních problémů. Pozorovatel uvidí až výsledek, často jen jeho část, aniž zná důvody, proč dané řešení právě takto vzniklo a nepozná jeho skutečnou efektivitu.

V případě, kdy se nejedná jen o lehkou "kosmetickou" změnu, ale máme na mysli zásadní vzrůst produktivity firmy, je třeba hledat originální řešení vzniklé kvalifikovaným převzetím postupů a praktik, které se osvědčily jinde, třeba ve zcela jiných podmínkách, a jejich "smícháním" do funkčního celku. Právě tento postup , tj. budování produktivity na základě přebíraných a zobecňovaných zkušeností, je podstatou průmyslového inženýrství.