Pět S

20.12.2019

Nejste spokojeni s přehledností, organizovaností a pořádkem na vašich pracovištích? Jste nuceni příliš často nežádoucím způsobem improvizovat? Vyskytují se na vašich pracovištích "černé kouty", rozmáhá se apatie k pořádku a dodržování pravidel?

V této situaci je řešením zavedení osvědčené metody Pět S !

Principy metody:

  • odstranit z pracoviště vše, co brání hladkému průběhu výrobních procesů a plynulým hmotným tokům
  • pracoviště musí být udržováno přehledné a čisté účelně definovaným čištěním
  • za standard si bereme nejlepší, odborníky vybranou a proveditelnou variantu děje nebo stavu
  • každý systém, který není udržován příslušnými nástroji, postupně eroduje a mění se v chaos dc

Výsledek:

Čisté, přehledné, uspořádané a organizované pracoviště. Jednoduchý a přehledný systém dílenského řízení. Disciplinovaní a motivovaní pracovníci aktivně se podílející na zlepšování výrobního systému. Zavedené nástrojů trvalého udržení a vytvoření základních podmínek pro další zlepšování produktivity výrobního systému.

Způsob zavádění:

Pět S je klasická, ale stále účinná metoda ke zvyšování produktivity, která začíná od vytvoření základních podmínek pro racionální výrobu nebo obecně podmínek pro omezování plýtvání v procesech. 

Naše role při zavádění Pět S je přizpůsobená výchozímu stavu pracovišť a schopnostem pracovníků v dané firmě. Zpočátku vedeme řadové i vedoucí pracovníky při všech aktivitách, později jim přenecháváme stále větší díl samostatnosti a soustřeďujeme se více na znalostní a metodickou podporu a na kontrolu a korekce výsledků. 

Náš postup je dán vlastní, zkušenostmi mnohokrát prověřenou metodikou, která je garantem trvalých výsledků. Metoda Pět S je opravdu jednoduchá, vyžaduje ale svoje a kdo to neví, nebude mít úspěch. 

Chyby při zavádění:

Nejčastější chybou, se kterou se při své praxi setkáváme, je podceňování nároků na zavádění této metody v podmínkách průmyslových podniků. Vedení se rozhodne zavést Pět S a tedy vybere jednoho nebo několik pracovníků obvykle z řad techniků nebo středního managementu a pošle je na jedno až vícedenní školení. Po návratu od těchto pracovníků očekává zavedení Pět S do praxe. V takovém případě obvykle nastane krátkodobé mírné zlepšení pořádku na pracovištích, poté následuje rychlé zhoršování na původní úroveň doprovázené frustrací dotčených pracovníků. Další kapitolou je buď utichnutí zájmu ze strany vedení firmy, nebo naopak postih pracovníků za Pět S odpovědných. 

Jinou variantou nesprávného postupu je případ, kdy na dané školení jede ředitel sám a po návratu pod dojmem jednoduchosti Pět S nařídí zavedení této metody direktivně a po čase se vždy cyklicky rozčiluje nad tím, že se na pracovišti XY opět metoda Pět S nedodržuje.

Společným jmenovatelem je neznalost, jak úspěšně metodu Pět S zavést. Jde totiž o to, že neúspěšný postup je schopen vymyslet každý, ale pro úspěšný postup jsou nutné znalosti, zkušenosti a praxe. Kdo je nemá, nemůže mít úspěch, přestože metoda Pět S vypadá na první pohled tak jednoduše, zejména po absolvování jednoho školení.