Vizuální řízení

20.12.2019

Vyžaduje Váš způsob řízení neustálé operativní zásahy managementu? Chcete rychle a levně zjednodušit hmotné a informační toky? Chcete dosáhnout toho, aby standardy byly každému ihned zřejmé? Chcete, aby Vaši pracovníci snadno sdíleli informace a přijali cíle podniku za své?

To je příležitost pro metodu Vizuální řízení (Visual management)

Principy metody:

  • vše, co je pro nás důležité, co nás živí, musí být vidět!
  • zrakové vnímání je pro člověka nejmohutnějším informačním kanálem.
  • každý žádoucí stav musí být zviditelněn tak, aby jej bezpečně rozeznala i osoba neznalá.
  • prostředky zrakového vnímání lze nejlépe sdílet informace a zapojit do zvyšování produktivity všechny pracovníky firmy.

Výsledek:

Přehledné a štíhlé hmotné a informační toky, snadné a levné udržování a rozvíjení standardů, sdílené informace a produktivní procesy.