Změna nástroje u vstřikolisu

16.12.2019

Výchozí stav

Ztráty způsobené přechodem z výroby A na výrobu B byly klientem vytipovány jako velké a citelné. Proto se na počátku provedl krátký úvodní audit výchozího stavu s těmito výsledky:

Standardy změny výroby jsou velmi nevyhovující, příliš všeobecné, neobsahují žádné časování (z toho plyne obtížná kontrola správného postupu)

Měření času není orientováno na zlepšování, někde je zpětná vazba tak pomalá (měsíční vyhodnocování), takže nemůže sloužit pro účinné zlepšování, přesnost časových údajů je nevyhovující (zaokrouhlování). 

Nářadí je uloženo bez jakéhokoli řádu, nejsou znát žádné stopy uložení vyplývajícího z použití při změně.

Metodika SMED není na potřebné úrovni, nejsou stopy ani po klasickém postupu (S.Shingo), všech zlepšení se dosahuje při operativních poradách intuitivně, totéž platí pro dědičná opatření. Výsledkem je nízká produktivita zlepšování.

Provádění změny je velice nestejnorodé - existují velké rozdíly mezi různými směnami a pracovníky, což je způsobeno

 zahrnutím různorodých změn do jediné třídy

nestandardními postupy samotných operátorů (každý postupuje jinak), přičemž stávající způsob monitorování změn nedává reálnou šanci na podstatné zlepšení - rozdíly v provádějí jsou ve stávajících poměrech skryty.

Technické prostředky používané pro změnu jsou na velmi dobré úrovni (sdružené připojování médií a energie, předehřívání forem)

Potenciál zlepšení je střední až velký a poměrně snadno dosažitelný (zlepšenou metodikou).

Postup řešení

Projekt trval zhruba 3 měsíce. Při práci v projektovém týmu se vystřídalo celkem 11 pracovníků, kteří pod vedením průmyslového inženýra pracovali celkem 5 dnů. V mezidobí jednotliví pracovníci plnili dílčí úkoly a realizovali technická a organizační opatření.

Výsledky

Zkrácení změny, které bylo dosaženo v rámci projektu, pracovníci klienta dále samostatně prohlubovali. Po dokončení realizace všech navržených opatření zkrátili v některých případech trvání změny na 11 minut.

Závěr:

Přestože se firma zabývala zkracováním trvání změn výroby i před projektem a její pracovníci prokázali snahu, výsledky dosažené prací projektového týmu s podporou průmyslového inženýra jsou nesrovnatelně větší a pokrok rychlejší. Ne vždy se podaří až takové pronikavé zlepšení napoprvé. Tento příklad velmi jasně ukazuje obrovský potenciál metody Rychlá změna. 

.