Moje aktivity

Praktické potřeby zákazníků jsou velmi různorodé a přínosů dosahujeme společně, zejména formou projektů zaměřených na konkrétní cíle:

oblast Zlepšování procesů

 • zkracování průběžné doby výroby ve všech typech výrob, lepší dodržování termínů zákazníků

  • zkracování a zlepšování přípravy zakázky do výroby (metody Standardizace, Týmová práce, ...)
  • zlepšování operativního - dílenského řízení (metody Dílenské řízení, Just in time,..)
  • zkracování montážních operací (metoda Nová montáž, ...)
 • snižování zásob (metoda Dílenské řízení, ABC, Kanban,...)

 • zlepšování systému řízení jakosti (metoda TQM, Jidoka, Standardizace,..)

 • zvyšování výkonnosti výrobního systému

  • linek, sítí pracovišť (metoda Teorie omezení - TOC)
  • pracovních, zejm. výrobních týmů (metoda Týmová práce)
  • analýza a racionalizace informačních toků jako příprava projektů na zavedení nového informačního systému

oblast Štíhlá výroba

 • omezování ztrát času strojů

  • zkracování přestaveb (metoda Rychlá změna,..)
  • zlepšování systému údržby zaměřené na operátory i profesionální údržbáře (metoda TPM)
  • zkracování náběhu nových strojů a výrobních linek (metoda Hladká přejímka)
 • odstraňování plýtvání ve výrobních operacích

  • objektivní normování práce, ergonomie, uspořádání pracoviště (metoda MOST)
  • omezování chyb pracovníků a strojů (metoda Poka Yoke)
  • zavádění výrobních buněk
 • snižování rozpracované výroby (metoda Dílenské řízení, Kanban,...)

 • úsporné hmotné toky a racionální doprava, manipulace a skladování (metody Kanban, Conwip, ...)

 • zavádění uspořádaných pracovišť (metoda Pět S, Lean Layout, ...)

 • omezování dopravních vzdáleností a racionalizace uspořádání výrobních středisek (metoda Lean Layout)

 • zlepšování možností manažerské kontroly procesů, toku výrobních zakázek, chování pracovníků

oblast Trvalé zlepšování

 • zavádění systémů trvalého zlepšování (metody Kaizen, CIP, KVP)
 • zvyšování schopnosti pracovníků zlepšovat procesy (metoda Průmyslová moderace, Workshopy)
 • lepší řízení velkých změn v podnikovém prostředí (metoda Projektové řízení)

Jak si ujasnit možnosti Průmyslového inženýrství a jak vytvořit zadání, zjistíte zde.

Typy průmyslových procesů

Zaměřuji se na zvyšování produktivity v hlavních i podpůrných průmyslových procesech:

 • příprava výrobních zakázek,

 • výroba dílů a montáže v kusové i sériové výrobě,

 • kontinuální výroba a trvale běžící zařízení,

 • dílenské řízení,

 • logistické procesy,

 • změny výroby na výrobních strojích a linkách,

 • údržba strojů,

 • trvalé zlepšování procesů.