Výrobní systém

Zde jsou příklady různorodých projektů, jejichž společným znakem je to, že kombinací jednotlivých metod průmyslového inženýrství dosahujeme zvýšení produktivity výroby jako celku.

Zákazník si vytvořil pracoviště na montáž tlačítkových bloků do automobilů, ale nedosahoval potřebných výkonů. Pracoviště mělo podobu několika stolů, u kterých pracovnice připravovaly díly, mazaly je ručně štětečkem a poté montovaly do sestavy.

Výrobce turbodmychadel pro lodní motory potřeboval zásadně zlepšit produktivitu montáže, a to vzhledem k očekávanému až dvojnásobnému růstu objemu zakázek. Řešení obsahovalo nejen změnu samotné technologie montáže, ale zejména zavedení zcela nového logistického systému zahrnujícího přípravu komponent pro finální montáž, výrobu podsestav na...

Klient se rozhodl přestěhovat výrobu obráběných vysoce přesných dílů pro vstřikovací čerpadla do nově rekonstruovaných prostor. Požadoval zpracovat detailní layout štíhlé výroby a zkrátit průběžnou dobu. Vzhledem k pořízení nových strojů nebylo vůbec jasné, zda bude možné celý technologický proces vměstnat do určených prostor. Výsledkem práce týmu...

Tento článek se zabývá komplexním projektem, jehož hlavním cílem bylo zkrácení průběžné doby zakázek, zvýšení spolehlivosti dodávek a omezení plýtvání změnou prostorového uspořádání (layoutu) provozu.

Pořádek, racionální organizace procesů a disciplína pracovníků jsou základními podmínkami produktivního výrobního systému.

Strojírenská firma se zabývá mimořádně širokým sortimentem výrobků, převážně lisovaných, svařovaných a povrchově upravených dílů pro automobilový průmysl. Dalším oborem je výroba dýchacích přístrojů, vařičů a plynových hořáků a dalšího kovového zboží pro komunální užití. Charakteristickým znakem situace je zvyšování nároků zákazníků na rychlost a...