Zavedení 1. kroku metody Pět S

05.12.2019

Pořádek, racionální organizace procesů a disciplína pracovníků jsou základními podmínkami produktivního výrobního systému. 

Klient - výrobce kabelů pociťoval právě v tomto směru jistý dluh, a proto jsme se společně rozhodli pro zavedení prvního kroku metody Pět S na třech významných pracovištích s perspektivou dalšího rozšiřování. Pilotní projekt byl rozplánován do 3 měsíců. Nejdůležitější změnou není vyčištění a uspořádání pracoviště, zavedení standardů a zlepšení disciplíny při jejich dodržování. To v rámci metody Pět S dělá každý. Za hlavní obsah tohoto projektu považuji zavedení tzv. "nástrojů trvalého udržení". Absence těchto nástrojů a postupů bývá nejčastější příčinou, proč v mnohých firmách dochází k postupnému zhoršování stavu a nakonec úplnému selhání zavedeného systému.

.