Produktivita strojů

Zde najdete příklady našich projektů a workshopů, které směřují ke zlepšování technického stavu strojů, vyššího využití strojů a omezování ztrát času.  

Na lince automatické montáže docházelo k velmi častým, avšak krátkým zastavením, které v souhrnu představovaly velké časové ztráty. Výrobní zařízení pracovalo v nákladově nevýhodném režimu asi na 1,5 směny. Naším úkolem bylo zásadně snížit výskyt krátkých zastavení.

Hlavním cílem metody Total Productive Maintenance (TPM - totálně produktivní údržba) je zvyšování využití strojů při výrobě užitečné produkce. Tam, kde je výroba na strojích založena, je omezování ztrát času základním postupem, jak zvýšit produktivitu výrobních procesů.

Výrobce textilních lan potřeboval zvýšit výkon pletacích strojů snížením ztrátových časů při jejich obsluze za podmínky, že kvalita výrobků bude zachována a že případné náklady na změny se vrátí během velmi krátké doby.