TPM v Ruské federaci

Od roku 2010 jsem zaváděl v 6 výrobních závodech firmy Greif (výrobce ocelových sudů a plastových kontejnerů - https://www.greif.ru ) Totálně produktivní údržbu (TPM - Total Productive Maintenance)

TPM je nejpokročilejší metoda péče o stroje a zařízení, která

  • zásadně prohlubuje a mění roli operátora v oblasti péče o stroje
  • všestranně zlepšuje systém klasické periodické údržby a údržby po poruše a také práci údržbářů
  • zkracuje dobu uvedení nových strojů a výrobních linek do provozu
  • zavádí systém tréninku operátorů a technického personálu v oblasti údržby
  • omezuje ztráty času strojů s využitím ostatních metod průmyslového inženýrství, jako např. SMED (rychlá změna výroby na zařízení), POKA-YOKE (prevence vzniku chyb), atd.
  • prací speciálních týmů zlepšuje technickou úroveň strojů a zařízení.

Výsledky

S ruskými partnery jsme

  • dosáhli auditu 3. kroku Samostatné údržby, což znamená, že původně zaučení pracovníci - obsluhy výrobních linek - se postupně naučili vyhledávat na stroji abnormality v technickém stavu stroje, vyhledávat a spolupracovat při odstranění technicky problematických míst a převzít část mazacích činností a kontrol technického stavu stroje.
  • zásadně zlepšili nebo dokonce zcela vytvořili systém práce údržbářů.

V ruských závodech jsem pracoval většinou při pravidelných návštěvách s několikaměsíčním cyklem, což není nijak ideální režim - lépe by bylo navštěvovat jednotlivá pracoviště častěji. Jednalo se ale o kompromis mezi intenzitou trenérské podpory a náklady. Lepší kontrole projektu napomohly pravidelné týdenní konzultace po Skype.

Mám dlouholeté zkušenosti z ruského prostředí, samozřejmě mluvím plynně rusky.