Řízení jakosti

Projekty zaměřené na systém řízení jakosti přinášejí systematický přístup metody TQM (Total Quality Management) do časté situace v průmyslových podnicích, kdy přes existenci různých certifikátů od specializovaných firem až po zákaznické audity se opakovaně projevuje výskyt  neshod ve vyráběné produkci a situace se v průběhu doby nijak podstatně nelepší.

Systém řízení jakosti v závodě našeho klienta trpěl řadou nedostatků, které snižovaly jeho výkonnost a spolehlivost a byly příčinou značných vícenákladů.