Rychlá změna (SMED)

Zkrácení změn v řádu více desítek procent je v mé praxi běžné.

Mám vlastní metodu a přednostně hledám řešení, která "nestojí nic".

Přínosy, které z takových časových úspor vyplývají, jsou vysoké a jednoduše vyčíslitelné a doba jejich dosažení je krátká. Metoda rychlé změny tedy po právu patří ke zlatému fondu průmyslového inženýrství. 

Hlavním cílem je zkrácení ztrátových časů spojených s přechodem pracoviště od výrobku A na výrobek B. Používám sadu vlastních nástrojů a metodických postupů, díky kterým dosahuji zkrácení procesů v řádu více desítek procent během několika dnů práce řešitelského týmu. Taková míra zkrácení má zásadní dopad do výroby, neboť otevírá možnost vyrábět v krátkých sériích. To vede k

  • zásadnímu zvýšení pružnosti výroby,
  • zkrácení průběžné doby,
  • lepšímu dodržování termínů zakázek,
  • omezování zásob nedokončené výroby a hotových výrobků. 

Ztráty způsobené přechodem z výroby A na výrobu B byly klientem vytipovány jako velké a citelné. Proto se na počátku provedl krátký úvodní audit výchozího stavu s těmito výsledky:

Klient požadoval zvýšit metodou Rychlé změny (SMED) kapacitu baličky BTH 132-1 omezením ztrátových časů při přechodu z jednoho výrobku na druhý. Okolností typickou pro potravinářství je to, že při změnách výroby je nejdelší operací čištění a sanitace pracoviště. Tyto aktivity je obvykle možné značně zefektivnit a tím zkrátit dobu změny, což se v...

Můj dlouholetý zákazník - výrobce humánních léčiv - potřeboval zvýšit výkonnost výrobního systému omezením ztrátových časů ve výrobě. Po krátké analýze bylo jasné, že největší ztráty jsou spojeny s přechodem mezi výrobními šaržemi léků. Výsledkem práce týmu bylo zásadní a v praxi potvrzené omezení ztrát času se značným ekonomickým přínosem.

Příklad aplikace metody Rychlá změna u výrobce radiátorů, jejímž cílem bylo zkrácení ztrátových časů spojených se změnami výroby.