Výroba dehydratovaných a předpřipravených potravin

10.12.2019

Výchozí stav

Klient požadoval zvýšit metodou Rychlé změny (SMED) kapacitu baličky BTH 132-1 omezením ztrátových časů při přechodu z jednoho výrobku na druhý. Okolností typickou pro potravinářství je to, že při změnách výroby je nejdelší operací čištění a sanitace pracoviště. Tyto aktivity je obvykle možné značně zefektivnit a tím zkrátit dobu změny, což se v průběhu projektu potvrdilo. V tomto případě jsme navíc zpracovali 3 varianty procesů pro pro různý počet nasazených pracovníků.

Obecný postup zkracování změn výroby je znám mnoho desetiletí. Pro mne je výhodou vlastní zcela nová metodika, kterou běžně zkracuji procesy o 30 až 50%.

Záznam a analýza procesu

seřizování balicí linky zahrnuje mnoho operací a vyžaduje přesnou práci
seřizování balicí linky zahrnuje mnoho operací a vyžaduje přesnou práci

Prvním krokem byl samozřejmě záznam původního procesu na video.

Dalším krokem bylo ustavení týmu pracovníků, ve kterém měli účast především seřizovači, operátoři a údržbáři. Tým pod mým vedením velmi podrobně analyzoval záznam procesu, identifikoval příležitosti pro zlepšení a hledal technická a organizační řešení nalezených problémů. Náměty byly z oblasti racionalizace čištění, koordinace prací jednotlivých pracovníků, usnadnění montáže výměnných dílů a zrychlení seřizování. 

Syntéza ideálního procesu a standardizace

Následovala syntéza tzv. ideálního procesu, který je "polotovarem" pro vytvoření konečného, nového procesu. - standardu. Dalším krokem bylo zpracování variant změny výroby pro případy, kdy kapacita linky nemusí být zcela naplněna a změna se proto provádí v menším obsazení. Tyto varianty vytvářím již vlastní, čistě počítačovou metodou, kterou šetřím práci týmu při velmi vysoké hodnověrnosti "vypočítaných" standardů.

Výsledek projektu

Výsledek práce týmu - zkrácení procesu na 38% - nebyl v mé praxi nijak ojedinělý. Zákazník jako obvykle obdržel tzv. "jízdní řád" - standard, podle kterého pracovníci novou podobu změny výroby úspěšně vyzkoušeli. 

Praktické ověření a rozšíření

Klient zavedl nový proces již samostatně:

  • realizoval většinu navržených technických opatření,
  • zacvičil podle nového standardu pracovníky obsluhující stroj v dalších směnách
  • nový způsob změny výroby zavedl i na dalších výrobních linkách,
  • upravil provozní časové normy tak, aby stimulovaly všechny týmy k dodržování nového způsobu provádění změn výroby.

Celý projekt trval zhruba 2 měsíce a vyžádal si externí podporu v rozsahu 3,5 dne.

celkový pohled na pracoviště
celkový pohled na pracoviště
práce při čištění stroje
práce při čištění stroje
příklad návrhu na zrychlené vyprázdnění násypky
příklad návrhu na zrychlené vyprázdnění násypky

.