Reference

toto jsou odezvy klientů na úspěšné aplikace metod průmyslového inženýrství.

Rostislav Trtík, výrobní ředitel, Rozváděče nízkého napětí, ABB s.r.o., Brno

Výstupy tohoto našeho projektu "Zlepšení procesů v konstrukci" byly použity jako základní stavební kámen v následné reorganizaci oddělení pod vedením nově jmenovaného vedoucího. Jednotlivé podněty byly jeho týmem převedeny do dílčích implementačních úkolů v rámci tzv. Engineering Roadmap 2015, jejichž úspěšnost dokumentují aktuální pozitivní trendy vývoje jednotlivých KPIs oddělení.  


Milan Orel, jednatel

Milan Orel, jednatel

Ing. Ježek realizoval zavedení metody Pět S na pilotních pracovištích a Rychlou změnu na lince C2. Celý projekt zahrnoval úvodní proškolení techniků a dělníků ze základů metody a následně praktickou implementaci v prostředí naší výroby včetně dozorových kontrolních auditů. Přístup pana Ježka a jeho týmu k projektu hodnotíme pozitivně, především velmi praktický výklad doprovázený ukázkami z dlouholeté praxe byl dobrým základem pro další postup projektu.


Ing. Martin Vít, MBA, Factory Manager Vitana, a.s., Byšice 

Při praktické realizaci metody SMED jsme dosáhli výsledku, který předčil naše očekávání. Zkrátili jsme přestavbu linky o 50% původního času. 


Jaroslav Benda, ředitel výroby, ABB s.r.o., Elektro-Praga, Jablonec n. N.

Po restrukturalizaci podniku jsme se rozhodli pro implementaci metod průmyslového inženýrství. Pan Ing. Ježek nám v začátku výrazně pomohl s proškolením pracovníků, vedením pilotních programů a jejich týmů při zavádění metod průmyslového inženýrství. Jeho zkušenosti byly nenahraditelné při startu pilotních programů a jejich další implementaci v celé společnosti.


Ing. Miluše Nutilová, ekonom

Od spolupráce jsme očekávali zejména zvýšení produktivity práce, zlepšení pořádku na pracovištích a omezení ztrát ve výrobních procesech. Spolupráci s Ing. Ježkem při zavádění metod Pět S a Rychlé změny (SMED), při standardizaci řízení výroby a racionalizaci hmotných toků, hodnotíme velmi pozitivně (odborné znalosti, schopnost analýzy procesů včetně návrhů řešení).


Jan Vilímec, ředitel společnosti

S firmou Produktivita spolupracujeme od roku 2007. Metodou SMED jsme snížili čas změny na tvarovací lince hotových jídel o 30% a tyto časy dnes běžně dodržujeme. Způsob implementace, profesionalita a přístup pana Ježka jsou na vysoké úrovni. Přínos vidíme nejen ve způsobu, kterým pan Ježek pracuje s lidmi na nižších postech, ale také ve velkých zkušenostech v oblasti řešení technických problémů a v jeho netradičním pohledu na tato řešení.


Ing. Jan Menšík, ředitel Přístroje a rozvaděče NN

S přínosem Ing. Ježka jsme spokojeni, pomohl nám jak změnit celkovou tvář výroby, tak i způsob, jakým o ní naši zaměstnanci uvažují. Díky způsobu své práce si u nás pan Ježek získal dobré jméno. Dosažené výsledky hodnotíme velmi pozitivně jak z našeho pohledu, tak i z ohlasů auditorů, zákazníků a návštěv ze zahraničních poboček ABB.


Jiří Matýsek, prokurista firmy MODEL Obaly, a.s.

Působení Ing. Ježka ve firmě hodnotím velmi kladně. Dokázal nám, že není důležité, v jaké oblasti firma podniká, ale správně použít jednotlivé metody pro zvýšení produktivity. Velmi oceňuji, že dokázal poradit a metodicky vést konkrétní projekty TPM a Rychlé změny (SMED). Za dobu jeho působení v naší firmě došlo k poměrně značnému zvýšení produktivity tam, kde jsme se domnívali, že bude možné pouze novými investicemi.


Ing. Rudolf Gregořica, generální ředitel 

Pan Otakar Ježek v průběhu spolupráce na uvedených projektech prokázal svou odbornou zdatnost, jakož i schopnost analyzovat probíhající procesy, navrhovat změny, to vše manažersky profesionálně za účasti a s přímým podílem zaměstnanců LANEX a.s. v rámci workshopů a konzultací. Jeho činnost pro LANEX a.s. měla a má nesporný přínos jak v konkrétních měřitelných parametrech, tak v hodnotitelných oblastech, výchově odporných zaměstnanců a.s. ke zlepšování a změně. 


Jan Vymazal, generální ředitel, Hanácké železárny a pérovny a.s.

Pod vedením Ing. Ježka byly zavedeny metody Pět S, první krok Samostatné údržby TPM a Hladká přejímka TPM. Výsledky jeho práce hodnotíme jako velice přínosné v tom, že se podařilo změnit myšlení a chování lidí. Díky jeho vedení jsme u nás dokázali nastoupit cestu trvalého zlepšování a zvyšování produktivity práce.


Ing. Lumír Al-Dabagh, prokurista a ředitel podniku, Beneš a Lát, slévárna a strojírna a.s.

Od otevření našeho nového závodu v Slané u Semil spolupracujeme s Ing. Ježkem na aplikaci metod průmyslového inženýrství při uspořádání pracovišť a zavedení vizuálních pracovních standardů. Společnými silami se nám podařilo, že nový závod se stal vítězem soutěže "Průmyslová zóna roku" v kategorii nejzdařilejší rekonstrukce podnikatelského objektu. 

Beneš a Lát 2004
Beneš a Lát 2004

Ing. Jaroslav Novák, technický a výrobní ředitel, Hartmann-Rico, a.s., Veverská Bitýška

Realizace projektů Pět S, SMED, TPM a Poka-Yoke napomohla v závodě Havlíčkův Brod k navýšení produktivity o 25%. Projekty byly provedeny s potřebnými odbornými znalostmi, termínech a kvalitě.


Ing. Josef Kendrala, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel

Váš procesní a hodnotový přístup při aplikaci metod průmyslového inženýrství v naší firmě nám přinesl vysokou přidanou hodnotu, aplikované metody výrazně podporují proces neustálého zlepšování a jsou motivací pro naše zaměstnance.


Jiří Rázl, ved. ekonom. odd. divize Autozámky, FAB s.r.o.

S firmou pana Ing. Otakara Ježka naše firma FAB s.r.o. spolupracovala na projektu "Aliance tří" a dosáhla podstatného zlepšení organizace práce, pořádku a kvality u našeho dodavatele. Činnosti na tomto projektu trvaly téměř rok a byly ze strany Ing. Otakara Ježka vedeny na vysoké profesionální úrovni a spolupráce pro nás byla velkým přínosem. 


ing. Michal Uher, ředitel Kappa Brno

Činnost Ing.Ježka byla pro rozvíjející se Kappu Brno v nové oblasti "Sheetfeeding" velice přínosná, protože připravila firmu na systematické zlepšování oblastí, kterým dříve nebyla věnována pozornost. Metoda Pět S byla kompletně implementována a její vliv na zvýšení produkce je prokazatelný. Kappa Brno tuto metodu uplatňuje úspěšně dodnes.