Výměna nástroje na lisu

09.07.2008

Příklad aplikace metody Rychlá změna u výrobce radiátorů, jejímž cílem bylo zkrácení ztrátových časů spojených se změnami výroby. 

Výchozí situace:

Celkový pohled na nástroj v lise
Celkový pohled na nástroj v lise

Náš klient vyrábí na hotovo svařované plechové radiátory na strojním zařízení, které tvoří několik výrobních proudů. Tyto proudy jsou tvořeny jednak smostatně stojícími stroji , např. lisy, jednak svařovacími a lakovacími linkami a dalším zařízením. Vzhledem k bohatému sortimentu radiátorů a potřebě zmenšovat výrobní dávky postupně rostl význam ztrát spojených s přechodem mezi výrobou jednotlivých typů výrobků. Proto bylo vybráno pilotní pracoviště - lis na výrobu tvarových desek radiátorů - aby se aplikací metody Rychlé změny (SMED) ověřily možnosti zkracování neproduktivních časových ztrát.

Průběh projektu:

Pro tento úkol byl vybrán menší tým pracovníků firmy, kteří s podporou trenéra měli za úkol snížit časové ztráty při výměně lisovacího nástroje.

  1. Prvním úkolem byla velmi podrobná analýza stávajícího stavu činností pracovníků provádějících změnu a identifikace plýtvání, tj.činností, které zdržují proces, ale nejsou pro něj buď potřebné vůbec, nebo je lze provést jinak, efektivněji.
  2. Následovala syntéza nového postupu, tzv. ideální změny, jejíž sestavení má velký význam pro pochopení celkového potenciálu možného zlepšení. V této fázi skupina řešila i řadu technických otázek s velkým významem pro zkrácení změny výroby.
  3. Další fází je standardizace nového procesu, kdy vzniká přiměřeně podrobný návod, jak změnu výroby ve zkrácené době provádět.
  4. Poslední fází projektu je trénink pracovníků v provádění nového zkráceného procesu, který se tak dostává z papíru do praxe. Pracovníci se při tréninku nejen naučí svoji často velmi změněnou roli při provádění změny, ale ověří si proveditelnost nového procesu, získají sebedůvěru a nezřídka i přichází na další zlepšení.

Práce řešitelského týmu trvala 3 dny a odehrála se v době necelých dvou měsíců a účasnila se jí skupina 11 pracovníků (ale nikoli v plném složení po všechny dny). Trénink a ověření nové změny si provedli pracovníci u lisu sami.

Výsledky:

Výsledkem projektu bylo zkrácení starého procesu na 60% původního času a po fyzickém ověření a dalších zlepšeních zkrácení na 44%.

Řešitelský tým

  • dosáhl výrazného zkrácení časové ztráty při výměně lisovacího nástroje za jiný
  • nalezl organizační opatření uplatnitelná ve všech podobných případech změn a řešení
  • ověřil, že existuje potenciál zkracování změn výroby na ostatních zařízeních

.