Zvýšení produktivity ve výrobě dílů i kompletních výrobků

02.12.2019

Strojírenská firma se zabývá mimořádně širokým sortimentem výrobků, převážně lisovaných, svařovaných a povrchově upravených dílů pro automobilový průmysl. Dalším oborem je výroba dýchacích přístrojů, vařičů a plynových hořáků a dalšího kovového zboží pro komunální užití. Charakteristickým znakem situace je zvyšování nároků zákazníků na rychlost a spolehlivost dodávek. 

Záměrem projektu projektu bylo zvýšení celkové produktivity závodu, zejména snížení celkových zásob materiálu a nedokončené výroby o 5 mil. Kč, zkrácení průběžné doby u zakázek na 4 týdny, zavedení štíhlé výroby a zlepšení pořádku, organizovanosti a disciplíny ve výrobě.

Tým projektu se společně zaměřil na dvě oblasti:

Pět S

Výchozí stav pracovišť nedával jinou možnost, než jako první zavést základní úroveň metody Pět S a tím podpořit pořádek, organizaci a disciplínu. Cílem bylo vytvořit podmínky pro další postup projektu a pro udržení jeho výsledků.

Dílenské řízení

v sobě zahrnuje všechny zbývající cíle projektu. Bylo nutné postupně:

  • ověřit chování zákazníků v minulosti a odhadnout je pro budoucnost,
  • revidovat velikost držených zásob polotovarů a finalit vzhledem k předpokládané variabilitě zákaznických požadavků,
  • navrhnout logistický systém pro výrobu daných dílů, zpracovat standardy činnosti pro jednotlivé pracovníky, kteří systém obsluhují a celek ověřit jej na pilotních dílech,
  • zavést prvky vizuálního řízení
  • pomocí nástrojů dílenského řízení zpřehlednit výrobní procesy
  • naučit pracovníky střední úrovně řízení celý systém udržovat a reagovat na případné odchylky.
návrh řídící tabule do lisovny
návrh řídící tabule do lisovny
tabule dílenského řízení
tabule dílenského řízení
realizovaná kanbanová tabule
realizovaná kanbanová tabule
.