Montáž tlačítkových bloků

21.12.2019

Výchozí stav procesu

Zákazník si vytvořil pracoviště na montáž tlačítkových bloků do automobilů, ale nedosahoval potřebných výkonů. Pracoviště mělo podobu několika stolů, u kterých pracovnice připravovaly díly, mazaly je ručně štětečkem a poté montovaly do sestavy. 

Řešení 

Základem řešení vyla podrobná video-analýza všech dílčích operací, pečlivé měření spotřeby času a identifikace plýtvání - všech činností nepřinášejících hodnotu. Výsledkem bylo několik desítek dílčích zlepšení, která po své realizaci přinesla splnění cílů projektu.

První uspořádání pracoviště
První uspořádání pracoviště

Vytvořili jsme nové prostorové uspořádání pracoviště, vybavili jsme jej o novým mazacím zařízením, zavedli jsme nové zásobníky dílů a dopravu polotovarů mezi pracovišti linky pomocí otočných stolů. Součástí projektu bylo i zavedení kanbanového zásobovacího systému dílny.

první verze pracoviště
první verze pracoviště
druhé uspořádání pracoviště
druhé uspořádání pracoviště
náčtrek záobníku
náčtrek záobníku

Výsledek projektu

Projekt probíhal ve dvou kolech. V prvním jsme dosáhli zvýšení výkonu pracoviště z asi 600 ks/směnu na asi 800 ks. Po roce došlo k navýšení požadavků zákazníka na 1000 ks za směnu. Muselo následovat druhé kolo zlepšování, aby byl nový cíl splněn. To vše probíhalo beze změny obsazení linky. Výsledný stav je výkon 11001200 ks za směnu, což při stejném obsazení představuje zvýšení produktivity zhruba o 80 %

systém zásobování pracoviště
systém zásobování pracoviště