Montáž turbodmychadel

20.12.2019

Výrobce turbodmychadel pro lodní motory potřeboval zásadně zlepšit produktivitu montáže, a to vzhledem k očekávanému až dvojnásobnému růstu objemu zakázek. Řešení obsahovalo nejen změnu samotné technologie montáže, ale zejména zavedení zcela nového logistického systému zahrnujícího přípravu komponent pro finální montáž, výrobu podsestav na předmontážích, dopravu dílů "just in time" a dílenské řízení specifickým druhem tahového systému. Vcelku tuto metodu nazýváme "Nová montáž".

Výchozí situace

Turbodmychadlo je montážní sestava přibližně 350 dílů. Montáž se prováděla na nízkých stolech v dávkách po 5 až 10 kusech. Pracovníci montáže potřebné díly vyhledávali ve skladu a na výrobních pracovištích a naváželi je k jednotlivým montážním místům. přivezené díly namontovali a opět se vraceli pro díly další. Manipulaci se smontovanými polotovary prováděli pomocí jeřábu, montáž podskupin prováděli improvizovaně na volných místech haly.


Řešení a realizace nového pracoviště

Nová technologie montáže

Tým projektu zásadně změnil technologii montáže. Zkonstruoval a vyrobil polohovací přípravek a pomocí mnoha vylepšení optimalizoval postup montáže. Výchozí pracnost 611 minut jsme snížili na 194 minut.

Pracoviště finální montáže

Tým projektu navrhla vyzkoušel buňkové uspořádání finální montáže tak, aby manipulace byla rychlá a pracovníci měli všechny díly po ruce.

Společná tvorba a ověřování  pracoviště finální montáže.
Společná tvorba a ověřování pracoviště finální montáže.

Celkové uspořádání haly finální montáže a logistický systém

Ze zadání projektu jsme snadno vypočítali, že pro dosažení potřebného produkčního výkonu bude nutné

  • vytvořit v daném prostoru pět pracovišť finální montáže,
  • umístit příslušně výkonné pracoviště předmontáží a vyvažování rotorů,
  • vytvořit místo pro externí přejímky a krátkodobé skladování připravených dílů.

Tým projektu tvořil návrh celkového uspořádání haly zároveň s logistickým systémem. Jeho podstatou bylo použití naší vlastní metody, kterou nazýváme Nová montáž. Navrhli jsme místa uložení dílů ve skladu a výrobních dílnách a fyzickou podobu vozíků, kterými budou díly dopravovány na finální montáž. Řízení logistického systému se provedlo pomocí vizuálních fyzických prvků, které zajišťují plynulou dopravu dílů a podsestav, řídí vychystávání dodávek ve skladech a regulují výrobu na pracovištích předcházejících finální montáži.

Buňky finální montáže
Buňky finální montáže

Realizace

Již v průběhu řešení jednotlivých bodů byla prováděna postupná realizace a zkoušky. Kromě nových montážních polohovadel byla pracoviště vybavena lehkými jeřáby pro manipulaci s hotovými turbodmychadly, regály pro uložení drobných dílů, ručně vedenými vozíky pro dopravu sad dílů a podsestav, vizualizačními prvky a dalšími drobnými prostředky.

Nová technologie montáže
Nová technologie montáže
Nový montážní stend
Nový montážní stend
celkové uspořádání
celkové uspořádání
vizualizace fronty zakázek a jejich zajištění
vizualizace fronty zakázek a jejich zajištění
vozíky se sadami dílů pro finální montáž
vozíky se sadami dílů pro finální montáž
Pracovní návodka
Pracovní návodka
standard hmotných toků na předmontáži rotorů
standard hmotných toků na předmontáži rotorů