Výroba vstřikovačů

08.12.2019

Klient se rozhodl přestěhovat výrobu obráběných vysoce přesných dílů pro vstřikovací čerpadla do nově rekonstruovaných prostor. Požadoval zpracovat detailní layout štíhlé výroby a zkrátit průběžnou dobu. Vzhledem k pořízení nových strojů nebylo vůbec jasné, zda bude možné celý technologický proces vměstnat do určených prostor. Výsledkem práce týmu byl návrh prostorového uspořádání, který klient úspěšně realizoval. 

Výchozí stav

Pro nové uspořádání výroby dílů vstřikovačů byla určena renovovaná hala, kde dříve byla jiná výroba. V tomto prostoru se mělo vyrábět asi 260 druhů dílů, které byly rozděleny asi do 5 skupin podle technologické a konstrukční podobnosti. Technologické postupy zahrnovaly typicky 10 - 15 operací, z nichž některé, zejména tepelné zpracování se prováděly externě. Součástí zadání byl i základní výkonový parametr - sortiment a objem výroby v nových prostorách. Z předběžných kapacitních výpočtů bylo jasné, že strojní park bude nutno doplnit několika novými stroji. Při zpracování řešení bylo nutné respektovat řadu technologických zvláštností dané výroby, například nutnost prostorového oddělení brousicích a lapovacích strojů.

výchozí stav haly před rekonstrukcí a realizací nového prostorového uspořádáníě rekonstruov
výchozí stav haly před rekonstrukcí a realizací nového prostorového uspořádáníě rekonstruov

Cíle projektu

Zpracovat návrh prostorového uspořádání výroby, která

  1. se vejde do určené haly
  2. bude schopna produkovat požadovaný sortiment a objem výroby,
  3. bude štíhlá, tj. bez příznaků plýtvání,
  4. povede ke zkrácení průběžné doby a omezení zásob nedokončené výroby.

Řešení a realizace projektu

Pro realizaci projektu byl ustaven tým odborníků z oblasti technologie a řízení výroby.

První kapitolou projektu bylo získání technologických podkladů ke všem dílům, které budou daným teritoriem procházet. Poté jsme zvolili pro jednotlivé skupiny dílů představitele a provedli korekci počtu vyráběných kusů tak, aby představitel reprezentoval celou skupinu dílů.

Následovala analýza hlavních hmotných toků mezi jednotlivými pracovišti a jejich skupinami.

Poté jsme provedli hrubé rozdělení haly na skupiny teritorií, do nichž budou později umisťovány jednotlivé stroje.

Podrobné řešení prostorového uspořádání jsme s týmem prováděli v interaktivním grafickém prostředí a tak vytvořili plán, který nebylo třeba při stěhování nijak upravovat.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu byl podrobný plán uspořádání nové výroby včetně veškerého vybavení haly, míst pro palety s operativními zásobami materiálu, manipulačních prostředků, atd. 

Tento plán byl poté zadavatelem v celém rozsahu realizován a ve zkušebním období nová výroba dosáhla požadovaných výkonových parametrů včetně zkrácení průběžné doby výroby a vázaných zásob. 

Rozšíření projektu

Jako následné rozšíření projektu byla poté stejným týmem a stejným postupem zpracována montáž vstřikovačů a řada dalších menších pracovišť celkem ve třech závodech klienta.