Dodáme software, který se přizpůsobí!

05.12.2023

Zaujala mne reklama na Facebooku "Náš software se přizpůsobí vašim procesům". V této reklamě je přítomen zcela chybný přístup ke zlepšování procesů.

Podle mých zkušeností jsou procesy v průmyslových firmách, ať už hmotné nebo nehmotné, často zastaralé (tak se to dělalo vždy!), děravé (výskyt činností, které nedělá nikdo), s nejasnou zodpovědností, vzájemně si protiřečící a jinak neefektivní. Po přijetí takové libě znějící nabídky, která slibuje bezbolestné a rychlé zlepšení, dojde k tomu, že dodavatelská firma "nasype" staré procesy do nového software. Pokud se jí to podaří rychle, je zpočátku spokojenost na obou stranách. Po určité době se samozřejmě zjistí, že k žádnému podstatnému zlepšení nedošlo, staré bolesti se objevují znova, i když v nové podobě.

Tento přístup považuji za zásadně chybný. Nejprve je nutné procesy zlepšit, ne konzervovat staré procesy v novém softwarovém kabátě.

Správnou cestou je analýza informačních toků a zjištění vad, které odporují principu racionality informací:

Jenom ta informace má právo na existenci, která má svého konkrétního adresáta, který s touto informací provedou něco užitečného, co bez této informace by neprovedli a zároveň je užitek z použití informace větší, než cena za její vznik.

Teprve poté následuje vytvoření nových informačních toků a jejich ověření a jako závěr využití software pro jejich podporu. Tím se má končit, nikoli začínat.