Dodáváte software pro informační podporu údržby?

18.12.2019

V současné době pracujeme se soubory v xls tabulkách, které jsou mezi sebou provázané. Dále pak máme samostatný SW pro sklad náhradních dílů. Tento stav není zcela vyhovující a proto poptáváme SW pro řízení údržby. 

Nezabývám se dodávkami software pro údržbu, ale mám rozsáhlé zkušenosti se se zvyšováním výkonnosti strojů skrze zavádění metody TPM (totálně produktivní údržba).

Součástí TPM je také vytváření informační podpory pro příslušné pracovníky. Nástroje, které používají moji klienti tvoří rozsáhlou škálu od zcela vyhovujících vlastních řešení až po rozsáhlé komerčně dodávané systémy (např. SAP).

Mým úkolem je dohlédnout a napomoci tomu, aby funkčnosti používaného softwarového prostředku nebrzdily dnes ani v budoucnosti rozvoj TPM v dané firmě. V této souvislosti pomáhám pracovníkům firmy formulovat datovou strukturu a příslušné chování podpůrného systému nebo zjišťuji, jaký vliv má existující softwarové řešení na funkčnost procesů v údržbě a navrhuji změny.