Existuje software na řízení TPM?

18.12.2019

Existuje nějaký software, který by řídil a vedl naše zaměstnance při zavádění TPM ?

Odpověď na otázku tak, jak byla položena, zní nikoli. Metoda TPM je značně široká, obsahuje šest vzájemně provázaných částí:

  1. Samostatnou údržbu zaměřenou na rozvoj operátorů.
  2. Plánovanou údržbu zaměřenou na profesionální údržbáře.
  3. Hladkou přejímku zaměřenou na nové stroje a zařízení.
  4. Trénink zaměřený na vytváření tréninkového systému.
  5. Zvyšování využití strojů využívající ostatní metody průmyslového inženýrství na omezování ztrát času strojů.
  6. Technické zlepšování strojů zaměřené na určitou třídu změn v provedení strojů s efektem omezování ztrát času.

Výchozí situace jednotlivých firem je velmi rozmanitá, takže najít nějaký naprogramovaný postup pro zavedení TPM považuji za neperspektivní aktivitu. Doporučuji spíše se s metodou TPM podrobně seznámit a tím dosáhnout dvou cílů: 

a) bez podrobné znalosti TPM má snaha o její zavedení chabou naději na úspěch. Nutnosti podrobně se s ní seznámit a získat potřebné zkušenosti se nelze vyhnout. 

b) poté, co se s TPM podrobně seznámíte, poznáte, že snaha nahrazovat znalosti a zkušenosti programem není v oblasti zavádění TPM právě nejlepší nápad.

Pokud jste ovšem myslel svoji otázku v tom smyslu, zda existuje program podporující Plánovanou údržbu TPM, pak odpověď zní ano. Na trhu je k dispozici několik desítek programů od těch, které jsou zaměřeny čistě na podporu údržby, až po řešení integrovaná do ERP systémů. V žádném případě by ovšem pořízení si takového programu nemělo být Vaším prvním krokem v oblasti TPM. Takovým postupem nelze ani TPM, ba ani její jednotlivé části zavést.