Investice, nebo průmyslové inženýrství?

20.12.2019

Co je účinnější prostředek pro zvyšování produktivity, investice do technologií a softwarových prostředků, nebo zavádění metod průmyslového inženýrství?

V průmyslových podnicích čas od času nastává situace, kdy je nezbytné a správné investovat do nákupu nových strojů a softwarových systémů. Nové stroje a zařízení přinášejí nové technologické možnosti, zvýšení výrobního výkonu, pružnost výroby a snižují potřebu drahé lidské práce. Nové softwarové systémy znamenají velkou škálu dříve nebývalých možností při kontrole procesů a rozhodování.

Mají ale také své nevýhody, zejména jsou drahé, uvedení do provozu včetně zaškolení pracovníků bývá zdlouhavé a hlavně - jejich přínos je jednorázový, po rozběhu je vyčerpán.

Naproti tomu průmyslové inženýrství přináší stejně významné přínosy, jeho zavádění vychází zásadně levněji a je zdrojem trvalého a rychlého zvyšování produktivity.

Průmyslové inženýrství se orientuje na neinvestiční zvyšování produktivity procesů.