Jak se vypočítají přínosy TPM?

14.01.2022

Rádi bychom zavedli údržbu strojů podle metody TPM, ale nemáme dost argumentů pro firemní ekonomy, abychom ukázali na tvrdých číslech, že se zavádění metody TPM vyplatí.

TPM je efektivní tam, kde nám vadí důsledky nevyhovující provozuschopnosti strojů. Zjednodušeně řečeno, pokud vaše stroje běží, firma vydělává peníze, když neběží, firma peníze ztrácí. V takovém případě je výpočet přínosů při omezování ztrát času strojů jednoduchý. Stroj, linka nebo dílna v daném období vyráběly dobrou produkci řekněme 2000 hodin a tato produkce byla realizována za 15 mi. Kč. Z toho plyne, že každou hodinu byla vyrobena produkce za 15 mil.Kč / 2 tis.hod. = 7.500,- Kč. Pokud stávající ztráty času snížíme o 1 hodinu, dá se očekávat zvýšení objemu výroby 7,5 tis. Kč.

Proti takovému výpočtu se v praxi někdy uvádějí námitky:

 1. Ztráty času strojů doženeme mimořádnou směnou, to sice vyvolá zvýšení nákladů za příplatky mezd, otop a některé další, ale výše těchto ztrát zdaleka není taková, jak se počítá v uvedeném výpočtu.
 2. Naše stroje jsou sice v nevyhovujícím stavu, ale naši kvalitní pracovníci si s nimi poradí a naše výrobky jsou vyrobeny včas a kvalitně.
 3. Omezením ztrát času strojů ke zvýšení výroby nedojde, protože obchodníci nezískají více zakázek.
 4. Uvedený výpočet přínosů je příliš zjednodušený. Vyrábíme celou škálu produktů a polotovarů na různých strojích a linkách, které jsou provozovány po různou dobu.

Vysvětlení:

ad 1): Z toho plyne, že horší provozuschopnost strojů vám ve skutečnosti nevadí a o zvýšení výroby na úkor ztrát nestojíte. Zavádění TPM je náročné na čas a externí trenérská podpora není levná, nehledě na potřebu uvolňování pracovníků na potřebné tréninky. Pokud jako přínos uvádíte jen odstranění bagatelních nákladů na příplatky, zavedení TPM se vám skutečně nevyplatí. Doporučuji ale přečíst si "Přínosy TPM podrobněji" na konci tohoto článku a ujasnit si vaše skutečné potřeby.

ad 2): Jestliže si vaši pracovníci "poradí" s nevyhovujícím stavem strojů a omezení ztrát času strojů pro vás není důležitá otázka, nedoporučuji TPM zavádět.

ad 3): zde mícháme dva problémy - nedostatečná provozuschopnost strojů a nedostatek zakázek tvoří "začarovaný kruh". K čemu prý zvyšovat provozuschopnost strojů, když ji nebudeme moci proměnit ve vyrobenou zakázku? K čemu shánět další zakázky, když výroba je stejně nebude schopna včas a kvalitně vyrobit? Řešení je stejné jako u všech začarovaných kruhů - musí se rozetnout. Začít tím, že se zaměříme na zvýšení provozuschopnosti strojů (zde dochází ke zlepšení pomalu) a postupně zajišťovat i další zakázky navíc.

ad 4): Pokud to považujete za důležité, pak výpočet přínosů vyplývajících z omezení ztrát času strojů je možné provést mnohem podrobněji pro každou jednotlivou část výrobního systému. Je to sice pracnější, podstata výpočtu je ale stejná. Hlavní účel takového výpočtu je ale v tom, abychom alespoň zhruba určili důležitost stávajících ztrát a přínosů z jejich odstranění. Tím se vyjasní, proč vlastně TPM zavádět.

Přínosy TPM podrobněji:

Primárním cílem TPM je skrze omezení ztrát času strojů v úzkém místě výrobního systému přispět k dosažení hlavního cíle podnikání.

Hlavním cílem podnikání je vydělávat peníze, a to dnes i v budoucnosti. (Goldratt)

Pokud se takto díváme na výrobní systém, pak výpočet přínosů uvedený na začátku tohoto článku se stává zcela realistickým. Kromě hlavního cíle existují i sekundární cíle TPM, které, pokud je uznáme jako důležitou hodnotu pro firmu, bývají také častým důvodem pro zavedení metody TPM na daném neúzkém pracovišti:

 • příprava na situaci, až se pracoviště úzkým místem stane, neboť úzká místa se ve výrobním systému často "stěhují",
 • zlepšování výrobních i nevýrobních procesů, které TPM přináší,
 • schopnost pracovníků vidět problémy, schopnost vizualizovat výrobní systém,
 • zlepšování disciplíny pracovníků,
 • zlepšování průmyslové kultury výrobního systému,
 • podpora správných návyků u operátorů (nemusí být na neúzkém pracovišti do konce kariéry),
 • vytváření návyků k pečlivé práci se zařízením a k dodržování dokumentárnosti.