Kdo zlepšuje procesy

08.12.2019

Je správné, aby ten, kdo nějakou činnost vykonává, ji také měl umět zlepšovat?

Odpověď je skryta v definici pojmu "odborník", jak jej chápe Průmyslové inženýrství:

Odborník je člověk, který má s danou činností bezprostřední a každodenní zkušenost.

Pokud se přidržíme tohoto chápání, pak dojdeme k jednoduchému závěru, že

  • soustružník je odborník na soustružení, nikoli na aplikaci nejmodernějších řezných materiálů a obráběcích postupů, tím je technolog.
  • montér je odborník na montáž složitého stroje, nikoli na zkracování této montáže.
  • údržbář je odborník na provádění údržby svěřených strojů, nikoli na vytváření systému racionální údržby a standardizaci postupů.

Žádný z uvedených pracovníků není zkrátka odborník na zlepšování, neboť to nedělá každý den. Tím nechci tvrdit, že v příkladech uvedení pracovníci nedokáží vůbec svou činnost zlepšovat

Existují dva druhy zlepšování:

1)     Intuitivní je založeno na nápadech, které napadnou každého, přináší ale jen obvyklá byť užitečná řešení.

2)    Systematické zlepšování je založeno na profesionální znalosti a využívání ověřených a účinných metod a nástrojů používaných odborníkem na zlepšování - průmyslovým inženýrem. Zlepšování je jeho profesí, je nejvlastnější podstatou jeho práce, je k ní vybaven a má v tomto oboru rozsáhlé zkušenosti z mnoha rozdílných průmyslových podniků.

Závěr:

  1. Pro provádění nějaké činnosti je třeba zásadně jiná kvalifikace, než pro zlepšování téže činnosti.
  2. Procesy se musí zlepšovat za účasti pracovníků, kteří proces vykonávají nebo mají k němu co říci, neboť jsou zdrojem přímých informací o daném procesu.
  3. Zlepšování musí vést odborník na zlepšování - průmyslový inženýr. To se samozřejmě netýká jednoduchých problémů, kde intuitivní zlepšování postačí.