Kde získat podklady k trvalému zlepšování procesů?

18.12.2019

Do své diplomové práce, která se zabývá metodami průmyslového inženýrství, nemůžu nikde dohledat teorii k metodě "Trvalé zlepšování procesů". Mohla bych Vás požádat, zda byste k této metodě nějakou teorii měl, zda byste mi ji mohli poslat??? 

Ve světě existuje mnoho podob systému "Trvalého zlepšování procesů" a zejména velké korporace (Toyota, Continental, Saint-Gobain, ...) přispívají svými řešeními k poměrně nepřehledné situaci, neboť každá vytváří vlastní, jakoby originální, ve skutečnosti obdobný systém trvalého zlepšování. Proto lze říci, že systémy trvalého zlepšování zaujímají plynulou škálu variant mezi dvěma krajnostmi, kterými jsou:

  • systém Kaizen, jehož výrazným znakem je každodenní postupné zlepšování
  • princip "inovace", což je způsob zlepšování po velkých zásadních skocích.

V praxi si každá firma vytváří vlastní mix postupů a principů, kterými se řídí. Navíc jsou jednotlivé varianty "Trvalého zlepšování procesů" ovlivněny dobou vzniku a kulturním prostředím. Proto také se v Evropě můžeme setkat s mnoha neúspěšnými pokusy na zavedení Kaizenu, kdy došlo k podcenění kulturních aspektů systému, který je funkční v Japonsku, ale v Evropě jej bez poučené revize nelze použít.

O metodách průmyslového inženýrství obecně a o "Trvalém zlepšování procesů" zvláště existuje dostatek informací, které se dělí do dvou skupin:

A) V první jsou publikace představující principy a důležité postupy a praktiky v obecné rovině,  ovšem vždy bez podrobností, které by z dané informace tvořily informaci bezprostředně použitelnou v praxi. Tím tyto knihy čtenáři rozšiřují všeobecné povědomí o věci, ale nejsou návodem pro praktické konání. Velmi rozšířená je praxe, kdy tyto knihy jako marketingový nástroj vyvolávají poptávku pro poradenské firmy. Těchto informací je dostatek jak na trhu, tak v knihovnách.

B) V druhé oblasti jsou materiály poradenských firem nebo korporací, které také budují "vlastní" systém trvalého zlepšování, které jsou v praxi většinou velmi dobře použitelné. Jedná se ale o citlivé interní materiály, před jejichž zveřejněním se tyto firmy chrání a jejich dostupnost je téměř nulová. Není divu, know-how o budování systému trvalého zlepšování představuje zásadní konkurenční výhodu a doby, kdy získat informace z předních firem bylo snadné, jsou nenávratně pryč.