Kdo má vést zlepšování procesů?

19.12.2019

Jak dobře musí znát vedoucí pracovníci metody průmyslového inženýrství a musí je umět je zavádět? 

Ve své praxi jsem se setkal s následujícími výroky vrcholných manažerů:

"Všichni naši manažeři by přece měli umět procesy zlepšovat, od toho přece ve firmě jsou!"

"Jak to, že cizí trenér dokáže tak zásadně zlepšit proces, které máte vy, vedoucí, každodenně před očima?"

K tomu, aby kdokoli mohl úspěšně vést spolupracovníky při zlepšování procesů, jsou potřeba dvě věci: znalosti a každodenní zkušenosti. Je nespravedlivé chtít od vedoucího úseku stejné znalosti a dovednosti, jako od průmyslového inženýra, který se zlepšováním procesů zabývá každý den. Vedoucí mají svou práci, své znalosti a dovednosti, které jsou jiné.

Zlepšování procesů je rolí průmyslového inženýra, který při týmovém řešení problému nejčastěji vystupuje v jako průmyslový moderátor. Musí splňovat řadu podmínek, ostatně jako v každé profesi. K nim patří nejen znalosti metod průmyslového inženýrství, ale také zkušenost s jejich uplatňováním v každodenní praxi.

Vůbec není vyloučeno, že manažer tuto kvalifikaci má a je to žádoucí. Ze své zkušenosti znám několik případů, že manažeři dosahovali velmi působivých výsledků ve zlepšování procesů, avšak současně to bylo velmi na úkor jejich manažerské profese. Pokud se ve firmě zlepšováním procesů zabývá ředitel, je to cesta do pekla.

Přesto existuje jedna metoda, která předpokládá, že manažeři kromě řízení budou zároveň velmi kvalifikovaně vést své spolupracovníky při zlepšování procesů. Touto metodou je Kaizen, specifický systém trvalého zlepšování procesů, u kterého se tato schopnost vedoucích pracovníků cíleně a systematicky rozvíjí. Kaizen ale patří k nejobtížnějším disciplínám průmyslového inženýrství-

Je velice žádoucí, aby vedoucí pracovníci měli o metodách průmyslového inženýrství realistické představy a jistou zkušenost s jejich uplatňováním v praxi. Na druhé straně je nerealistické očekávat, že svojí prací pokryjí potřeby zlepšování procesů. Obě profese je možné zvládnout snad jen ve velmi malých firmách. Podle mých zkušeností je skutečná způsobilost pracovníků ve firmách při vedení týmu při zlepšování velmi rozdílná, v průměru ovšem nevelká.