Lean Layout

20.12.2019

neboli "štíhlé uspořádání" - uspořádání pracoviště bez příznaků plýtvání

Nejste spokojeni s uspořádáním vašich pracovišť? Existují na nich neurovnané hmotné toky, zbytečná manipulaci, přecházení pracovníků a jiné příznaky plýtvání? Zavádíte novou výrobu, měníte skladbu a počty výrobků, jejich velikosti nebo technologii? Stěhujete výrobu, chcete včlenit do výroby nové stroje, změnili jste způsob manipulace s hmotnými prvky procesů? 

Metoda Lean Layout vám umožní vytvořit štíhlé pracoviště (tj. pracoviště, na kterém byly omezeny prvky plýtvání)!

Principy metody:

  • Úsporné hmotné toky buď v rámci celé firmy nebo jednotlivých pracovišť vznikají na základě podrobné analýzy sadou ověřených nástrojů.
  • Navrhování úsporných pracovišť se opírá o "zlaté" zásady LL.
  • Detailní uspořádání pracoviště je vytvářeno týmem pracovníků, kteří na něm pracují s podporou moderních grafických nástrojů.
  • Produkční systém firmy i jednotlivá pracoviště jsou navrhována a zlepšována komplexně, tj. s využitím i dalších metod průmyslového inženýrství, např. Rychlá změna (SMED), Vizuální řízení, Kanban, MOST, ..

Výsledek:

Nové prostorové uspořádání v rámci celé firmy a jejích částí až po jednotlivá technologická pracoviště. Sem patří např. nové rozmístění provozů, výrobních a montážních linek, buněk a jednotlivých technologických pracovišť.

Změna a zavedení nových plynulých hmotných toků materiálu, polotovarů a finálních výrobků a omezení a racionalizace zásob, úspora ploch a omezení zbytečné manipulace.

Zavedení dílenského řízení pomocí jednoduchých fyzických prostředků a pravidel, které vyžaduje jen minimum řídících zásahů ze strany vedoucích pracovníků.

Zvýšení pružnosti výrobního systému, zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení produktivity.