Projektové řízení

20.12.2019

Potřebujete zavádět důležité, rozsáhlé, dlouhodobé, vnitřně podmíněné a strukturované změny ve vašem podnikovém prostředí, nebo takovéto změny se často zpožďují a nejste spokojeni s úrovní jejich řízení? Vyrábíte zakázkovým způsobem, vaše zakázky jsou složitě strukturované a mají dlouhou průběžnou dobu? 

Principy metody:

  • projekty řídíme a provádíme projektovými týmy pod vedením vedoucího projektu
  • jasná pravidla stimulují žádoucí chování týmu i podnikového okolí, jsou vyjasněny priority a sdílení zdrojů mezi projekty a podnikem.
  • nástroje projektového řízení nám umožní velmi dobře předvídat konflikty v čase a ve zdrojích projektu a díky tomu napomohou řešení vyvstalých problémů.

Výsledek:

Cíle projektů jsou plněny včas a s vynaložením minimálních zdrojů. Směřování projektu ke splnění cílů je transparentní, řízení běhu projektu není přespříliš pracné. Důsledky konfliktů ve zdrojích projektu jsou omezeny. Úsilí pracovníků a týmů věnované plnění projektových úkolů je racionálně využíváno.