Průmyslová moderace

20.12.2019

Chcete zlepšovat výrobní aj. procesy, ale nemáte dost pracovníků schopných zlepšování vést? Je vaše zlepšování procesů založeno spíše na iniciativě jednotlivých pracovníků? Potřebujete lépe využívat schopnosti vašich pracovníků a týmů? Považujete vaše porady za zdlouhavé a neefektivní? Chcete v podniku vytvořit skupinu pracovníků schopných efektivně iniciovat a urychlovat zlepšování procesů?

Potřebujete tedy vytrénovat vaše pracovníky v novém "řemesle" : Průmyslové moderaci.

Principy metody:

  • průmyslový moderátor podněcuje aktivitu týmu, urychluje zlepšování procesů, je vybaven příslušnými dovednostmi, nástroji a metodami.
  • ne každý je schopen samostatně a dobře vést tým při zlepšování, ale každý je schopen se znalostí metod průmyslové moderace tomuto zlepšování účinně přispívat.
  • průmyslový moderátor je ústřední postavou při zlepšování procesů

Výsledek:

Fungující, podstatně rychlejší a účinnější zlepšování procesů. Vytvoření základních podmínek pro trvalé udržení a zvyšování produktivity výrobního systému. Přesná a inspirující identifikace problémů. Krátká a úsporná jednání a porady. Zapojení většího počtu pracovníků a lepší využití jejich schopností zlepšovat procesy.