Rychlá změna (SMED)

21.12.2019

Chcete zkrátit procesů, o jejichž trvání rozhoduje práce lidí? Chcete omezit ztráty časů při výměnách nástrojů, změnách výroby, zásazích plánované údržby, složitých montážích? Chcete zkrátit přípravu zakázek nebo jiné informační procesy?

To je situace pro použití metody Rychlé změny, která je mojí inovovanou podobou klasické metody SMED.

Hlavní oblasti využití Rychlé změny:

 1. Zkracování ztrát ve výrobě spojených s přechody mezi výrobky. To je nejčastější oblast využití metody. Ztráty času ze změn výroby většinou tvoří v průmyslových podnicích několikanásobek ztrát z poruch strojů a zařízení a řadí se k největším ztrátám vůbec. Typickým příkladem je seřizování a rozběh výroby jednotlivých výrobních strojů anebo linek. Rychlá změna se ale nehodí u činností, kde o trvání změny rozhoduje chod stroje, např. automatická výměna nástroje ze zásobníku obráběcího centra. Příklady najdete zde: Rychlá změna (SMED)  
 2. Změna výroby na montážních linkách anebo sítích montážních pracovišť.
 3. Zkracování rozsáhlých činností plánované údržby bez ohledu na jejich frekvenci opakování, kterých se účastní týmy údržbářů, ale také externích pracovníků. Tato oblast je v průmyslových podnicích Popelkou, cílené zkracování údržbářských zásahů se provádí velmi zřídka a už vůbec ne metodou Rychlé změny.
 4. Zkracování montážních procesů, např. při výrobě složitých strojů (turbodmychadla, tiskařské stroje, svařované chemické kolony), stavbách,..
 5. Zkracování přípravy zakázek. Jedná se o aplikaci naší metodiky do oblasti informačního procesu, např. zkrácení konstrukční a technologické přípravy, zajišťování materiálu subdodávek před startem výroby.

Výsledky:

 1. Pokud jste dosud neměli příležitost Rychlou změnu zavádět, je zkrácení procesu o 30% běžné. Vhodnost vybraného procesu pro Rychlou změnu a předpokládaný přínos pro firmu se dá odvodit z jednoduché tabulky "Kde je nejlépe použít Rychlou změnu (SMED)?".
 2. Použití naší metodiky zaručuje nejkratší možné trvání nového procesu v daných technických poměrech a lze dokázat proč tomu tak je a na čem závisí další zkracování. Tento fakt má za následek, že ke zkrácení jsou přednostně využívána opatření, která "nestojí nic" a potenciál zlepšení je velmi brzo patrný. Pokud sáhneme k nějaké technické nebo organizační změně, která již "stojí peníze", lze jednoduše prokázat, jaké zlepšení za jaké peníze obdržíme.

 3. Řešení přesvědčivě odpovídá, kolik pracovníků a proč pro jak dlouhý proces potřebujeme. To umožňuje např. objektivně stanovit normu trvání změny výroby nebo trvání údržbářského zásahu pro různý počet pracovníků.
 4. Máme unikátní nástroje pro variantní změny. Jimi vytváříme "jízdní řády" v situaci, kdy změna výroby má desítky až stovky variant, které se od sebe různým způsobem liší

Podoba spolupráce s klienty

Řešení daného procesu provádí od počátku do konce tým složený z operátorů (dělníků), parťáků, seřizovačů, údržbářů, technologů nebo mistrů, které při práci vedu jako trenér. Většinou se jedná o 3 - 6 pracovníků celkem.

Typická pracnost projektu na zavedení Rychlé změny je několik dnů týmu, jen velmi zřídka tento počet přesáhne 10 dní. Trvání projektu se řídí hlavně schopností firmy uvolňovat svoje pracovníky pro práci, většinou se jedná o 3-7 týdnů. Průběžné prezentování výsledků zadavateli je samozřejmostí.

Když je práce týmu skončená, následuje zpravidla několikatýdenní přestávka na realizaci schválených technických a organizačních opatření. Náklady, které jsem popsal jako "nestojí nic" znamenají většinou položky v rozmezí běžných režijních nákladů daného střediska.

Zácvik pracovníků u jednoduchých procesů provádějí podle nových standardů zpravidla linioví vedoucí, u složitějších procesů vedu trénink sám.

Co si klient z projektu odnese

 1. Zkrácený, v praxi ověřený proces.
 2. Zacvičené a motivované pracovníky vybavené perfektními návodkami a standardy.
 3. Pracovníky obeznámené s metodikou Rychlé změny. Realisticky však upozorňuji na fakt, že jen velmi nadaní pracovníci bývají schopni používat naši metodiku samostatně i nadále již po první aplikaci, které se zúčastnili.

Jak začít

Stáhněte si naši tabulku Kde je nejlépe použít Rychlou změnu (SMED) pro posouzení potenciálu Rychlé změny na zvoleném pracovišti a pomocí ní vytipujte vhodné pracoviště. Nejste-li si jisti, pomůžeme vám v přípravné fázi projektu.

Kontaktujte nás. Po příslušné přípravě si přijedeme váš proces natočit na video buď k posouzení potenciálu zkrácení procesu, nebo přímo kvůli vytvoření základny pro další práci týmu.

Příklad realizovaných projektů najdete zde: Rychlá změna (SMED)