Standardizace

20.12.2019

Stává se vám, že opakovaně řešíte problémy, které jste již jednou řešili? Vykonávají vaši zaměstnanci důležité procesy každý po svém způsobu a každý jinak? Pozorujete velké rozdíly v postupu práce a ve výkonnosti mezi vašimi pracovníky? Máte ve firmě "hvězdy" - vynikající  pracovníci s vlastním "know-how", kteří vyjímečné znalosti zneužívají jen ve svůj prospěch?

Řešením je zavedení standardů - všestranná standardizace důležitých a problematických procesů.

Principy metody Standardizace:

  • Standard je odborníky vybraná, aktuálně nejlepší, proveditelná varianta nějaké činnosti nebo nějakého stavu. 
  • Kde je nebo mohl by být problém, musí být standard.
  • Perfektní dodržování standardů je správné a normální.
  • Standardy s časem zastarávají a proto musí být s přiměřenou frekvencí obnovovány. 
  • Hlavním účelem standardu je přenos důležitých informací cílovému uživateli, který podle standardu pracuje. Proto standard musí obsahovat všechny informace, které jsou pro správné provedení činnosti potřeba.

Výsledek:

  • Důležité procesy jsou zachyceny standardy, pracovníci mají standardy při práci přímo před očima. Soulad stavu nebo činnosti je snadné kontrolovat.
  • Vytváření standardů, tj. zlepšování procesů se účastní široké spektrum pracovníků firmy.
  • Pro udržení standardů jako "aktuálně nejlepší varianty" jsou zavedny tzv. "nástroje trvalého udržení".

Další znaky metody Standardizace

Standardizace je základní prvek zlepšování procesů. 

Metoda Standardizace je souhrnem praktik a postupů, jak vytvářet, udržovat a využívat nejrůznější standardy v průmyslových podnicích.

Metoda standardizace je velmi jednoduchá, rychlá, vyžaduje zpravidla minimální náklady a lze do jejího uplatňování rychle zapojit mnoho řadových pracovníků firmy a tím značně rozšířit výkonnost systému zlepšování. 

Úroveň standardů je velmi dobrým měřítkem vyspělosti firmy jako takové. O firmě, která nemá zavedeny standardy alespoň pro nejdůležitější procesy, lze bezpečně prohlásit, že masově plýtvá zdroji - časem, penězi, lidskou prací, materiálem, energií, atd.