Trénujete trenéry?

18.12.2019

Provádíte tréninky techniků, kteří by dále trénovali v metodách průmyslového inženýrství naše zaměstnance?

Manažery zastávající různé pozice ve firmách trénuji v metodách průmyslového inženýrství celkem běžně, a to formou obvykle jednodenních tréninků spojujících teorii i praktickou činnost na pracovištích. Účelem je takové seznámení a osvojení si dané metody, aby manažeři dokázali správně stanovit

  • cíle zavádění dané metody
  • tempo postupu a termíny dílčích kroků a etap
  • rozsah pokrytí firemního výrobního systému, atd.

Cílem takových tréninků není naučit manažery schopnosti samostatně a dlouhodobě vést své spolupracovníky při zavádění dané metody.

Zcela jinou aktivitou je program pro budoucí trenéry průmyslového inženýrství. Účastníci takového programu by před sebou měli mít perspektivu trvalého profesního zařazení na místa trenérů, což je důležité pro udržení a rozvoj dovedností průmyslového inženýra.

Za svou praxi jsem se vícekrát setkal s případem, kdy klient vyžadoval např. důkladně vytrénovat mistry v metodě Pět S s tím, že oni pak zcela samostatně tuto metodu zavedou na svých pracovištích. Podle všech mých zkušeností takový postup nemá naději na dlouhodobé udržení dosaženého zlepšení. Samozřejmě, že tento trénink bude mistrům ku prospěchu a situace na jejich pracovištích se v oblasti Pět S zlepší, bude se ale jednat jen o efekt v řádu měsíců. Jinou možností je realizovat takový trénink jako pilotní řešení, po něm by ale měl následovat standardizovaný postup k zavedení dané metody.

Pokud byste měli zájem o skutečný program pro průmyslové inženýry a chtěli tím dosáhnout trvalého rozvoje produkčního systému firmy vlastními silami, pak je třeba vzít v potaz skutečnost, že takový program je velice náročný na čas a peníze, ať už bude zajišťován pomocí externích odborníků, centralizovanými útvary zahraniční matky nebo průkopnickým způsobem, jak to svého času dělala Toyota a další firmy.

Zkrátka úkol získat průmyslové inženýry s vysokou odborností schopné samostatné práce nemá podle mého názoru žádné levné a rychlé řešení. Zde je další článek k tématu:

Kdo šetří, má za tři. Nebo ne?