Trvalé zlepšování procesů

21.12.2019

Jste nespokojeni s výrobními, řídícími, informačními nebo rozhodovacími procesy? Vidíte v nich prvky plýtvání časem, lidmi a jinými zdroji? Chcete zlepšit vaše procesy co nejrychleji a nejlevněji mobilizováním vnitřních zdrojů podniku? Je zlepšování procesů ve firmě nesystematické, jako celek málo výkonné, nedává záruky na úspěch v konkurenčním boji?

Toto je výchozí situace pro zavádění metody Zlepšování procesů!

Principy metody:

  • každý podnik, který chce v konkurenčním boji obstát, musí mít dva produkty :
  1. výrobky a služby vyráběné technologiemi a uplatňované na trhu
  2. vlastní zlepšování - zde ale "technologie" často chybí, metoda Trvalé Zlepšování Procesů je nástrojem, jak tento deficit odstranit.
  • vaši pracovníci mají dostatek nápadů a znalostí, jak zlepšit vaše procesy.
  • vhodná kombinace metod a nástrojů přizpůsobená podnikovým podmínkám, správně řízená a podporovaná, dokáže rychle a levně zavést hluboké změny ve vašich procesech k vysoké produktivitě.

Výsledek:

Rychlé odstranění plýtvání v procesech, zavedení trvalého zlepšování za účasti "všech" pracovníků firmy, dlouhodobé udržení udržení životaschopnosti a zlepšení konkurenční pozice podniku.