Týmová práce

20.12.2019

Vyžaduje povaha činnosti vašich pracovníků, aby sami co nejlépe reagovali na podmínky práce, které se mění v širokém rozsahu? Pociťujete důsledky nedostatečné spolupráce vašich pracovníků? Chcete zvýšit produktivitu procesů bez nároků na investice? Potřebujete uvolnit tvůrčí potenciál vašich pracovníků?

Orientujte se na zavedení "Týmové práce" a budujte "Týmovou společnost"

Principy metody:

  • Dobře organizovaný tým má vyšší produktivitu, než stejně početná skupina jednotlivců.
  • Tým je strukturovanou skupinou pracovníků, kteří spolupracují při dosažení společných cílů a tím dosahují zvýšení produktivity procesů.
  • Tým má značnou samostatnost při řešení problémů.

Zdroje zvýšené produktivity při týmové práci:

1. Kombinace - lepší kombinace schopností jednotlivců - mozaikový efekt V týmu lze lépe využívat silné stránky jednotlivých pracovníků. Tým se sestaví tak, aby neměl výrazně slabé stránky. Pracovník ve prospěch týmu lépe využije i ty schopnosti, které by při samostatné práci nevyužil.
2. Komunikace - usnadnění komunikace Týmová práce extrémně zkracuje komunikační vazby a tím zlepšuje přenos informací.
3. Spolupráce - omezení pracnosti a ztrátových časů Při práci v týmu je možné snížit množství vynaložené práce, sladit a provázat jednotlivé úkony (např. při montáži a seřizování, zavádění nové technologie).
4. Rotace - zlepšení pracovních podmínek Omezení monotónní práce výměnou pracovních míst mezi členy týmu snižuje únavu a počet chyb, zlepšuje a stabilizuje výkon.
5. Samoorganizace - větší pružnost pracovišť Pracovníci jsou při zavádění týmové práce cíleně vedeni k ovládání více profesí. To umožňuje snadnější (samoorganizované) přerozdělení činností podle momentálních podmínek procesu.
6. Motivace - zlepšení motivace pracovníků. Vhodně zvolená působnost týmu na proces a vytvoření nástrojů na ovlivňování týmu, korektní pravidla oceňování náročnosti práce uvedou do souladu zájem a cíle firmy a jednotlivců, přispějí ke zlepšení pracovního prostředí a mezilidských vztahů.
7. Samořízení - omezení řízení (řízení je plýtvání). Delegování pravomocí na členy týmu omezuje vyšší stupně operativního řízení a tím i počet řídících úrovní v podniku a umožňuje týmu volit vlastní cesty k dosažení cílů týmu.
8. Kvalifikace - rychlejší rozvoj pracovní způsobilosti jednotlivců. Pracovníci se při práci učí jeden od druhého.
9. Zlepšování procesů - výkonnější zlepšování procesů Skupina pracovníků pod vedením moderátora je schopna intenzivněji zlepšovat procesy, než skupina jednotlivců, pracovníci se vzájemně inspirují a spolupracují spolu. 

Výsledek:

Zvýšení produktivity v důsledku spolupráce členů týmu, schopnost pružného přizpůsobení týmu měnícím se podmínkám práce, široké zapojení pracovníků do zlepšování procesů, zjednodušení řízení týmu, lepší motivace jeho členů.