Pomáhám klientům vydělávat peníze, a to dnes i v budoucnosti.

Zvyšuji produktivitu ve všech druzích průmyslových procesů, jako jsou výroba dílů a montáže v kusové i sériové výrobě, kontinuální výroba a trvale běžící zařízení, údržba strojů a zařízení, logistika, dílenské řízení, podnikové systémy trvalého zlepšování.

Mám dlouholeté zkušenosti (od r.1998) s užitím metod průmyslového inženýrství (PI) ve velmi širokém spektru průmyslových oborů - od oceláren po výrobu léků - ve firmách všech velikostí.

Obrázky z firem mých zákazníků:

NOVINKY

Rádi bychom zavedli údržbu strojů podle metody TPM, ale nemáme dost argumentů pro firemní ekonomy, abychom ukázali na tvrdých číslech, že se zavádění metody TPM vyplatí.