Pomáhám klientům vydělávat peníze, a to dnes i v budoucnosti.

Zvyšuji produktivitu ve všech druzích průmyslových procesů, jako jsou výroba dílů a montáže v kusové i sériové výrobě, kontinuální výroba a trvale běžící zařízení, údržba strojů a zařízení, logistika, dílenské řízení, podnikové systémy trvalého zlepšování.

Mám dlouholeté zkušenosti (od r.1998) s užitím metod průmyslového inženýrství (PI) ve velmi širokém spektru průmyslových oborů - od oceláren po výrobu léků - ve firmách všech velikostí.

Obrázky z firem mých zákazníků:

NOVINKY

Dnešní doba je dobou digitalizovaných informací. To vede mnoho firem chystajících se zavést TPM (Totálně produktivní údržba) k rozhodnutí, že prvním krokem na této cestě bude pořízení systému informační podpory údržby. V některých situacích to ale není dobrý nápad.

Jste nespokojeni s výrobními, řídícími, informačními nebo rozhodovacími procesy? Vidíte v nich prvky plýtvání časem, lidmi a jinými zdroji? Chcete zlepšit vaše procesy co nejrychleji a nejlevněji mobilizováním vnitřních zdrojů podniku? Je zlepšování procesů ve firmě nesystematické, jako celek málo výkonné, nedává záruky na úspěch v konkurenčním...