Pomáhám klientům vydělávat peníze, a to dnes i v budoucnosti.

Zvyšuji produktivitu ve všech druzích průmyslových procesů, jako jsou výroba dílů a montáže v kusové i sériové výrobě, kontinuální výroba a trvale běžící zařízení, údržba strojů a zařízení, logistika, dílenské řízení, podnikové systémy trvalého zlepšování.

Mám dlouholeté zkušenosti (od r.1998) s užitím metod průmyslového inženýrství (PI) ve velmi širokém spektru průmyslových oborů - od oceláren po výrobu léků - ve firmách všech velikostí.

Obrázky z firem mých zákazníků:

NOVINKY

Rádi bychom zavedli údržbu strojů podle metody TPM, ale nemáme dost argumentů pro firemní ekonomy, abychom ukázali na tvrdých číslech, že se zavádění metody TPM vyplatí.

Dnešní doba je dobou digitalizovaných informací. To vede mnoho firem chystajících se zavést TPM (Totálně produktivní údržba) k rozhodnutí, že prvním krokem na této cestě bude pořízení systému informační podpory údržby. V některých situacích to ale není dobrý nápad.