Časté otázky (FAQ) - články

 

Můžeme se domluvit, že nám zlepšíte vybrané procesy a předáte nám je v hotovém stavu? Vedoucí pracovníci naší firmy nemají čas se věnovat zlepšování procesů pomocí metod průmyslového inženýrství.

Již delší dobu přemýšlím o možnosti spolupráce s consultingovou firmou. Vaše internetová prezentace mě velmi zaujala. Myslím, že bych svými znalostmi mohl naplnit roli konzultanta juniora a naše případná spolupráce by byla přínosem pro obě strany. Byla by zde tato možnost?

Do své diplomové práce, která se zabývá metodami průmyslového inženýrství, nemůžu nikde dohledat teorii k metodě "Trvalé zlepšování procesů". Mohla bych Vás požádat, zda byste k této metodě nějakou teorii měl, zda byste mi ji mohli poslat???

V současné době pracujeme se soubory v xls tabulkách, které jsou mezi sebou provázané. Dále pak máme samostatný SW pro sklad náhradních dílů. Tento stav není zcela vyhovující a proto poptáváme SW pro řízení údržby.

Provádíte tréninky techniků, kteří by dále trénovali v metodách průmyslového inženýrství naše zaměstnance?