Časté otázky (FAQ) - články

 

Dnešní doba je dobou digitalizovaných informací. To vede mnoho firem chystajících se zavést TPM (Totálně produktivní údržba) k rozhodnutí, že prvním krokem na této cestě bude pořízení systému informační podpory údržby. V některých situacích to ale není dobrý nápad.

Průmyslové inženýrství zajisté není sportem, přesto existuje mezi oběma fenomény silná podobnost. Pokud si ale představíte výrobní podnik, dá se s trochou fantazie přirovnat např. k fotbalovému klubu, který má majitele, ředitele, vrcholový a ostatní management, ale hlavně hráče - operátory.

Při jednání s vrcholovými manažery průmyslových podniků se občas setkáváme s názorem, že pokud firma bude zlepšování procesů provádět sama svými zaměstnanci, výrazně ušetří ve srovnání se službami externích průmyslových inženýrů.

Omyly v TPM

19.12.2019

Projekty na zavedení TPM jsou v mé praxi nejčastější a proto je přirozené, že jsem se setkal s mnoha omyly, které bych rád vysvětlil.

Můžeme se domluvit, že nám zlepšíte vybrané procesy a předáte nám je v hotovém stavu? Vedoucí pracovníci naší firmy nemají čas se věnovat zlepšování procesů pomocí metod průmyslového inženýrství.