Metody-články

Jste nespokojeni s výrobními, řídícími, informačními nebo rozhodovacími procesy? Vidíte v nich prvky plýtvání časem, lidmi a jinými zdroji? Chcete zlepšit vaše procesy co nejrychleji a nejlevněji mobilizováním vnitřních zdrojů podniku? Je zlepšování procesů ve firmě nesystematické, jako celek málo výkonné, nedává záruky na úspěch v konkurenčním...

Chcete zkrátit procesů, o jejichž trvání rozhoduje práce lidí? Chcete omezit ztráty časů při výměnách nástrojů, změnách výroby, zásazích plánované údržby, složitých montážích? Chcete zkrátit přípravu zakázek nebo jiné informační procesy?

Poka-yoke

20.12.2019

Považujete za nutné řešit výskyt vad výrobků ve vašich procesech? Je většina vad vašich výrobků způsobena pracovníky, jejich nedbalostí, zapomenutím apod.? Uvítali byste možnost 100% ní kontroly vybraných parametrů výrobků bez vlivu pracovníků na výsledky této kontroly?

Lean Layout

20.12.2019

neboli "štíhlé uspořádání" - uspořádání pracoviště bez příznaků plýtvání

Nová montáž

20.12.2019

Máte výrobek se složitě členěnou strukturou a dlouhou průběžnou dobou výroby? Zpožďujete se při dokončování složitých montáží, ale nemáte v úmyslu řídit montáž v reálném čase vysoce sofistikovaným, ale příslušně drahým softwarovým systémem? Je Vaše montáž závislá na vysoce kvalifikovaných montérech - "hvězdách"? Ztrácejí Vaši pracovníci čas při...

Pět S

20.12.2019

Nejste spokojeni s přehledností, organizovaností a pořádkem na vašich pracovištích? Jste nuceni příliš často nežádoucím způsobem improvizovat? Vyskytují se na vašich pracovištích "černé kouty", rozmáhá se apatie k pořádku a dodržování pravidel?

Potřebujete zavádět důležité, rozsáhlé, dlouhodobé, vnitřně podmíněné a strukturované změny ve vašem podnikovém prostředí, nebo takovéto změny se často zpožďují a nejste spokojeni s úrovní jejich řízení? Vyrábíte zakázkovým způsobem, vaše zakázky jsou složitě strukturované a mají dlouhou průběžnou dobu?

Chcete zlepšovat výrobní aj. procesy, ale nemáte dost pracovníků schopných zlepšování vést? Je vaše zlepšování procesů založeno spíše na iniciativě jednotlivých pracovníků? Potřebujete lépe využívat schopnosti vašich pracovníků a týmů? Považujete vaše porady za zdlouhavé a neefektivní? Chcete v podniku vytvořit skupinu pracovníků schopných...

Standardizace

20.12.2019

Stává se vám, že opakovaně řešíte problémy, které jste již jednou řešili? Vykonávají vaši zaměstnanci důležité procesy každý po svém způsobu a každý jinak? Pozorujete velké rozdíly v postupu práce a ve výkonnosti mezi vašimi pracovníky? Máte ve firmě "hvězdy" - vynikající pracovníci s vlastním "know-how", kteří vyjímečné znalosti zneužívají jen ve...

Je vaše výroba závislá na bezproblémové práci strojů? Je pro váš podnik vážná ztráta, pokud se vaše stroje občas zastaví v důsledku poruchy? Pracuje u vašich strojů obsluha, která je se strojem stále ve styku? Chcete snížit náklady na údržbu vašich strojů a zařízení?

Vyžaduje povaha činnosti vašich pracovníků, aby sami co nejlépe reagovali na podmínky práce, které se mění v širokém rozsahu? Pociťujete důsledky nedostatečné spolupráce vašich pracovníků? Chcete zvýšit produktivitu procesů bez nároků na investice? Potřebujete uvolnit tvůrčí potenciál vašich pracovníků?

Vyžaduje Váš způsob řízení neustálé operativní zásahy managementu? Chcete rychle a levně zjednodušit hmotné a informační toky? Chcete dosáhnout toho, aby standardy byly každému ihned zřejmé? Chcete, aby Vaši pracovníci snadno sdíleli informace a přijali cíle podniku za své?

M.O.S.T.

12.12.2019

Je práce operátorů určující pro produktivitu vašeho pracoviště? Je vaším cílem správné rozložení operací podél výrobní linky? Potřebujete objektivně znát spotřebu lidské práce na operace? Chcete omezit zdravotní rizika z nevhodně uspořádané práce?

Kanban

10.12.2019

Chcete zavést plynulé hmotné toky a omezit zásoby? Potřebujete omezit neustálé operativní zásahy na dílnách, učinit dílenské řízení snazším a zapojit do něj operátory (obsluhy pracovišť)? Používáte pro řízení výroby některý klasický systém rozpisu výrobních úkolů do času (např. MRP2), který ale není schopen dostatečně rychle reagovat na konkrétní...